levitsky-pЛЕВИТСЬКИЙ
Володимир Фавстович

 (1854–1939)

 

Український правознавець, завідувач кафедрою поліцейського права
юридичного факультету Харківського університету,
історик народного господарства та економічної думки.

 

Народився В. Ф. Левитський 6 червня 1854 р. в с. Старостинці Вінницької області в родині священика. Початкову освіту здобув удома та в місцевій сільській школі. Продовжив навчання в Київській духовній семінарії. У 1878 р. закінчив юридичний факультет Новоросійського університету в Одесі, після чого був призначений приват-доцентом політичної економії Демидівського юридичного ліцею в Ярославлі. У 1890 р. В. Ф. Левитський отримав ступінь магістра за дисертацію «Задачи и методы науки о народном хозяйстве», в 1899 - ступінь доктора за дисертацію «Сельскохозяйственный кризис во Франции 1862—1892 гг.».

В 1892 р. Левитський очолив кафедру поліцейського права у Харківському університеті, згодом став професором політичної економії і статистики, водночас викладав історію політичної економії на Вищих харківських комерційних курсах.

В. Ф. Левитський написав низку праць з політичної економії, історії народного господарства Росії, Франції та інших країн, з аграрного питання в Росії («Вечно наследственная аренда земель», 1885; «О чиншевом владении», 1866; «Аграрный вопрос в России с точки зрения основных течений в развитии современного народного хозяйства», 1906; «К вопросу об зкономическом значений крупных и мелких заводско-земельческих хозяйств», 1907; «История политической зкономии в связи с историей хозяйственного быта», 1907) та ін.

Левитський підтримував ідею децентралізації в землеробстві, був послідовником теорій стійкості дрібного селянського господарства і спадної плодючості ґрунту, вважав, що повинна відбутися не «заміна індивідуалізму соціалізмом», а певне їх поєднання, тобто виступав фактично за змішану економіку. Він негативно ставився до економічної програми більшовиків і обстоював думку про селянську земельну власність.

З початком Першої світової війни брав участь у різноманітних громадських організаціях, створених для допомоги армії, очолював шпитальну комісію. Від серпня 1914 був гласним міської думи в м. Харків. Виконував обов'язки ректора Харківського університету (1919 — 1920).

З 1922 р. — академік ВУАН, з 1925 р. академік АН УРСР.

У 1919-1930 рр. працював професором Харківського сільськогосподарського інституту. Був змушений відійти від проблем теоретичної економіки і зосередитися на прикладних науках. У цей період досліджував історію народного господарства Стародавнього світу та інші проблеми. Зазнавав гонінь за потурання «неонародникам».

Помер В. Ф. Левитський 26 жовтня 1939 р.


Праці вченого з фонду бібліотеки

 

agr

 

Аграрный вопрос в России, с точки зрения основных течений в развитии современного народного хозяйства / В. Ф. Левитский. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1906. – 58 с.  

 

zadachi

 

Задачи и методы науки о народном хозяйстве / В. Ф. Левитский. – Ярославль : Типо-литогр. Г. В. Фальк, 1890. – 254 с.

 

opisan

 

Описание Черниговской губернии/ В. Ф. Левитский. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1901. – 21 с.

 

ant5

 

Предмет, задача и метод науки полицейскаго права / В. Ф. Левитский // Антологія української юридичної думки. – К., 2003. – Т. 5 : Поліцейське та адміністративне право. – С. 333–355.

.

selsk

 

Сельскохозяйственный кризис во Франции (1862–1892) / В. Ф. Левитский. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1899. – 256, 11 с. : прилож.

 

 

Вопрос и метод политической экономии в новейшей Германской литературе / В. Левитский // Юридический вестник. – 1884. – № 12. – С. 581–605.

 


Публікації про вченого з фонду бібліотеки

 

ant5

Антологія української юридичної думки. – К. : Ін Юре, 2003. – Т. 5 : Поліцейське та адміністративне право. – 600 с. – Зі змісту : Левитський Володимир Фавстович / В. В. Буран. – С. 330–332.

gat3

Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 144 с. – Зі змісту : Левитський Володимир Фавстович. – С. 72–73.

enc

 

Українська радянська енциклопедія / голов. ред. М. П. Бажанов. – 2-ге вид. – К. : УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів – Мікроклімат. – 552 с. – Зі змісту : Левитський Володимир Фавстович. – С. 88.

 

Читати 1850 разів
05310047
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2417
2593
79379
96767
Дата: 2020-03-30
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені