Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Судове адміністрування" [Електронний ресурс] : (галузь знань 08 "Право", перший (бакалавр.) освіт.-кваліф. рівень, спец. 081 "Право") : електр. вид. / уклад. Л. М. Москвич [та ін.]. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. - 9 с.

ЧитатиПереглядів - 150

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судове адміністрування" [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр" напрім підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. I курсу (магістратура) денної форми навч. Ін-ту підгот. кадрів для оргінв юстиції / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Т. Б. Вільчик, А. В. Іванцова, Я. О. Ковальова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 50 с. - Назва. с титул. экрану.

ЧитатиПереглядів - 441

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

05323674
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1261
2901
10220
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені