Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Цивільний процес" / уклад. В. В. Комаров. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 16 с.

ЧитатиПереглядів - 2659

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Цивільний процес" : (відповідно до вимог ECTS) / уклад. В. В. Комаров [та ін.] . - Х. : Право, 2012. - 168 с.

ЧитатиПереглядів - 9865

 

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Цивільний процес" [Електронний ресурс] : для студ. 3 к. ден. форми навч. першого (бакалавр.) освітньо-кваліфікац. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. К. В. Гусаров [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 173 с.

ЧитатиПереглядів - 311

 

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Методичні поради та тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" на 2012-2013 н.р. [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освтньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу денних та 4 курсу вечірнього факультетів (електронне видання) / уклад. В. В. Комаров. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 14 с.

ЧитатиПереглядів - 1584

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

  

05918808
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
120
2116
55659
57007
Дата: 2019-09-22
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені