Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права України" : (напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр") / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, Д. А. Шигаль. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 31 с.

ЧитатиПереглядів - 2466

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права України [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. 1 курсу денних фак-тів : електронне вид. / уклад. О. В. Криворучко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 24 с.

ЧитатиПереглядів - 3961

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права України" : (відповідно до вимог ESTC: галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознанства" : для студентів I курсу / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 73 с.

ЧитатиПереглядів - 5356

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

Тематика курсових робіт з історії держави і права України [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. I курсу денних фак-тів / уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 29 с.

ЧитатиПереглядів - 2042

 

6. Плани семінарських занять

 

Плани семінарських занять з історії держави і права України [Електронний ресурс] : для студ. І к. ден. форми навч. першого (бакалавр.) освіт. рівня галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" / уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.] . - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 26 с.

ЧитатиПереглядів - 108

05561405
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
288
2583
41462
66525
Дата: 2019-03-23
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені