Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни "Судочинство в господарських судах" [Електронний ресурс] : для студентів ІV к. денної форми навч. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. М. В. Жушман [та ін.] . - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 77 с.

Читати

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

05610459
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1095
2741
3836
80792
Дата: 2020-07-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені