Електронні періодичні видання

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

http://dzmi.informjust.ua

Наукова періодика України

http://www.nbuv.gov.ua/portal 

Електронні журнали видавництва Taylor & Francis (більше 1000 найменувань)

http://www.tandfonline.com/ 

Колекція електроних журналів видавництва SAGE.

http://online.sagepub.com/ 

Електронні журнали видавництва Oxford University Press

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

База даних електронних журналів Humanities & Social Sciences

http://journals.cambridge.org/ 

 

А  Б  В  Г  Д  Е   Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю Я

 

2000 : еженедельник

http://www.2000.ua/

Адвокат (Київ)

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/index.html

Адвокат (Москва)

http://www.lawecon.ru 

Актуальні питання біології, екології та хімії

http://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci 

Актуальні проблеми економіки

http://eco-science.net 

Аргуметы и факты - Украина

http://www.aif.ua 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil 

Бібліотечна планета

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Planeta/index.html 

Бібліотечний вісник

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Visnyk/index.html 

Библиотечное дело

http://www.bibliograf.ru 

Бизнес

http://www.business.ua 

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bozk/index.html 

Бульвар Гордона

http://www.bulvar.com.ua 

Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації

http://buhgalteria.com.ua 

Бюлетень Міністерства юстиції України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmyuu/index.html 

В мире науки

http://sciam.ru 

Версии.com Фабрика аналитики

http://www.versii.com 

Вестник Владимировского юридическго института

http://www.vui-fsin.ru/vestnik 

Вестник гражданского права

http://www.mvgp.ru 

Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика

http://www.econ.msu.ru/cd/459 

Вестник Московского университета. Серия 7, Философия

http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=56

Вестник Московского университета. Серия 8, История

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8370 

Вестник Московского университета. Серия 11, Право

http://www.law.msu.ru/smi/vestnik

Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки

http://polit.msu.ru/vestnik 

Вестник Московского университета. Серия 18, Социология и политология

http://www.socio.msu.ru/vestnik 

Вестник Пермського университета. Юридические науки

http://www.jurvestnik.psu.ru 

Вестник Санкт-Петербургского университета

http://vestnik.spbu.ru

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14, Право

http://vestnik.spbu.ru/s14.html 

Вечерний Харьков

http://www.vecherniy.kharkov.ua 

Вибори та демократія 

http://www.eli.org.ua/magazine 

Вища освіта України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VOU/index.html 

Вища школа

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSch/index.html 

Вісник Академії адвокатури України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/index.html 

Вісник Верховного Cуду України

http://www.ccu.gov.ua/docs/6 

Вісник Вищого адміністративного суду України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vvas/index.html 

Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

http://vkksu.gov.ua/ua/about/visnik-vishoi-kvalifikatsiynoi-komisii-suddiv-ukraini 

Вісник Вищої ради юстиції

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vvryu/index.html 

Вісник господарського судочинства

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vgs/index.html 

Вісник Книжкової палати

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/texts.html 

Вісник Конституційного Суду України

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9125 

Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vke/index.html 

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/index.html 

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnadu/texts.html 

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/index.html 

Вісник Національної академії наук України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/index.html

Вісник Національної академії прокуратури України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/index.html 

Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія, Економічна теорія та право

http://nauka.nlu.edu.ua/?p=191  

Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія, Філософія, філософія права

http://nauka.nlu.edu.ua/?p=193 

Вісник. Право знати все про податки і збори

http://www.visnuk.com.ua 

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/index.html 

Вісник Центральної виборчої комісії

http://cvk.gov.ua/visnyk 

Вісник Центру комерційного права

http://www.commerciallaw.com.ua/uk/visnyk 

Віче

http://www.viche.info 

Виcокий замок

http://www.wz.lviv.ua 

Влада. Людина. Закон

http://vlz.in.ua/ua/about 

Вопросы философии

http://vphil.ru 

Вопросы экономики

http://www.vopreco.ru/ 

Время

http://timeua.info 

Всесвіт

http://vsesvit-journal.com/index.php 

Вузовский вестник

http://www.vuzvestnik.ru 

Голос України

http://www.golos.com.ua 

Государство и право

http://www.igpran.ru/journal/index.php 

Грані

http://www.grani.kiev.ua 

Демократична Україна

http://www.dua.com.ua 

Демократичне врядування

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/index.html 

День

http://www.day.kiev.ua/uk 

Державне будівництво

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/index.html 

Державне управління: теорія та практика

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/index.html 

Державне управління: удосконалення та розвиток

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Duur/index.html 

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dibpp/index.html 

Діловий вісник

http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv 

Дзеркало тижня. Україна

http://dt.ua 

Дніпро

http://www.dnipro-ukr.com.ua/ednipro.html 

Дружба народов

http://magazines.russ.ru/druzhba 

Евразийский юридический журнал

http://www.eurasialaw.ru 

Екологічний вісник

http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk 

Економіка: реалії часу

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/econrch/index.html 

Економіка та право

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Epravo/index.html 

Економіка України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EkUk/index.html 

Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/index.html 

Економіка. Фінанси. Право

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Efp/index.html 

Економічний часопис – ХХI

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ech/texts.html 

Експрес

http://www.expres.ua 

Енергетика і автоматика

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eia/index.html 

Ефективна економіка

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/EfEk/index.html 

Журнал российского права

http://www.norma-verlag.com/journal 

Заграница

http://www.zagran.kiev.ua 

Закон і Бізнес

http://www.zib.com.ua 

Законность

http://pressa-lex.ru 

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html 

Знамя

http://magazines.russ.ru/znamia 

Известия

http://www.izvestia.ru 

Известия высших учебных заведений. Правоведение

http://pravovedenie.spbu.ru/ 

Иностранная литература

http://magazines.russ.ru/inostran 

История государства и права

http://lawinfo.ru/catalog/magazines 

Інтелектуальна власність

http://www.intelvlas.com.ua 

Інформаційні технології і засоби навчання

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/index.html 

Історія науки і біографістика

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/Title/index.html 

Киевские ведомости

http://www.kv.com.ua 

Kyiv Weekly: Комментарии: знать и понимать

http://www.kyivweekly.com 

Кіевскій телеграфъ

http://www.versii.com/telegraf 

Когниция, коммуникация, дискурс

https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home 

Коммерсантъ

http://www.kommersant.ua/ 

КП в Украине

http://kp.ua 

Контракты

http://www.kontrakty.com.ua 

Криміналіст первопечатний

h  http://nauka.nlu.edu.ua/?p=1026   

Львівська газета

http://www.gazeta.lviv.ua 

Людина і політика

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/LiP/index.html 

Мала енциклопедія нотаріуса

http://yurradnik.com.ua/zhurnal-men/ 

Международная жизнь

http://interaffairs.ru 

Мировая экономика и международные отношения

http://www.imemo.ru/jour/meimo 

Митна справа

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/index.html 

Молода нація

http://moloda-naciya.smoloskyp.org.ua/ 

Народна освіта

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/index.html 

Народне слово

http://narodne-slovo.te.ua/ 

Наука и жизнь

http://www.nkj.ru/archive 

Наука и религия

http://www.n-i-r.su 

Наука і оборона

http://www.nio.mil.gov.ua 

Наука і правоохорона

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nip/index.html 

Наука і суспільство

http://znannya.org.ua/index.php/povni-versiji-zhurnalu 

Наука та інновації

http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/scinn/index.html 

Науковедение

http://naukovedenie.ru/ 

Наукові вісті Далівського університету

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/index.html 

Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України

http://nd.nubip.edu.ua/ 

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України

http://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/ua/ 

Науково-технічна інформація

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/NTI/index.html 

Научные ведомости Белгородского государственного национального исследовательского университета. Серия: История. Политология. Информатика

http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=569 

Научные ведомости Белгородского государственного национального исследовательского университета. Серия: Философия. Социология. Право

http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570 

Научные и технические библиотеки

http://www.gpntb.ru/ntb 

Національна безпека і оборона

http://www.uceps.org/ua/section/National_Security_and_Defence 

Національне господарство України: теорія та практика управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NacGosp/index.html 

Наше наследие

http://www.nasledie-rus.ru 

Наше право

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nashp/index.html 

Новая Польша

http://www.novpol.ru 

Новий Колегіум

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NovKol 

Общественные науки и современность

http://ecsocman.hse.ru/ons 

Освіта і управління

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/OiU/index.html 

Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Or/index.html 

Освіта та право

http://obkom.kharkov.ua/category/gazeta 

Освітологічний дискурс

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/index.html 

Офіційний вісник України

http://ovu.com.ua/ 

Персонал

http://www.personal.in.ua 

Південноукраїнський правничий часопис

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pupch/index.html 

Підводні дослідження: Археологія. Історія. Дайвінг

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Pdaid/index.html 

Підприємництво, господарство і право

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgip/index.html 

ПОЛИС. Политические исследования

http://www.politstudies.ru 

Політичний менеджмент 

http://www.ipiend.gov.ua/?mid=149 

Порівняльно-правові дослідження

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppd/index.html 

Права людини

http://khpg.org/index.php?r=1.5.1 

Правничий часопис Донецького університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pchdu/index.html 

Право військової сфери

http://www.azimut-ukraine.com/pravo 

Право и политика

http://www.nbpublish.com/lpmag/index.html 

Право і Безпека

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/index.html 

Право і суспільство

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pis/index.html 

Право та управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/index.html 

Право України

http://www.pravoua.com.ua 

Правова держава

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Prav/index.html 

Правова інформатика

http://ndcpi.org.ua/jurnal/index.htm 

Правовая политика и правовая жизнь

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25178 

Правовий тиждень

http://legalweekly.com.ua 

Практика Європейського Суду з прав людини

http://www.eurocourt.in.ua/ 

Проблеми законності

http://nauka.nlu.edu.ua/?p=246 

Проблеми системного підходу в економіці

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html 

Проблеми філософії права

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pfp/index.html 

Проблемы права http://www.problemyprava.ru

http://www.problemyprava.ru 

Прокурорская и следственная практика

http://www.ksgp-cis.ru/state.php 

Пропозиція

http://www.propozitsiya.com 

Публичные люди

http://pl.com.ua 

Публічне адміністрування: теорія та практика

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/index.html 

Публічне право

http://www.yourfuture.org.ua/ua/pubpravo/ 

Рідна школа

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/RSch/index.html 

Рішення Верховного Суду України

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/(firstview)/rish.html?OpenDocument&Count=1000 

Российская газета

http://www.rg.ru 

Российская юстиция

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya 

Российский судья

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sudja 

Российский экономический журнал

http://www.re-j.ru 

Российский юридический журнал

http://www.ruzh.org 

Світогляд

http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/Svit/index.html 

Свобода висловлювань і приватність

http://khpg.org/index.php?r=1.5.3 

Сегодня

http://www.segodnya.ua 

Сегодня в Украине

http://www.uwtoday.com.ua 

Слобідський край

http://www.slk.kh.ua/ 

Собрание законодательства Российской Федерации

http://www.szrf.ru 

Современное право

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9117

Соционика, ментология и психология личности

http://socionics.socionic.info/j/index.html 

СОЦИС. Социологические исследования

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/volumes.html 

Соціально-економічні проблеми і держава

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Sepid/index.html 

Социология: теория, методы, маркетинг

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/STMM/index.html 

Спортивна наука України

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/title.html 

Сравнительное конституционное обозрение

http://www.ilpp.ru/journal/sko/ 

Статистика України

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/su/texts.html 

Студентський юридичний журнал (дод. до журн. "Право України")

http://pravoua.com.ua/ua/store/stud_urud/ 

Судова апеляція

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Suap/index.html 

Таврійські студії

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/su/texts.html 

Теоретичні та прикладні питання державотворення

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html 

Теорія і практика інтелектуальної власності

http://www.ndiiv.org.ua/ru/zhurnal-teoryja-y-praktyka.html 

Теорія і практика правознавства

http://tlaw.nlu.edu.ua/ 

Теорія та методика управління освітою

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/index.html 

Технології розвитку інтелекту

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tri/index.html 

Технології та дизайн

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/td/index.html 

Уголовное право

http://www.jurpro.ru/?page_id=107 

Україна молода

http://umoloda.kiev.ua 

Українознавство

http://journal.nndiuvi.org.ua/?page_id=2&lang=uk 

Українська газета

http://www.gazetaukrainska.com/ 

Українська правда

http://pravda.com.ua 

Українське комерційне право

http://www.commerciallaw.com.ua/uk/ppublications/magazine 

Український історичний журнал

http://www.history.org.ua/?askAbout=journal 

Український соціум

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Usoc/index.html 

Український щорічник міжнародного права

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/UIJ/index.html 

Український юрист

http://jurist.ua 

Універсум

http://universum.zu.edu.ua 

Урядовий кур'єр

http://www.ukurier.gov.ua/uk 

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия "Юридические науки" 

http://sn-jurid.crimea.edu/ 

Факты и комментарии

http://facts.kiev.ua/ 

Финансы

http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance 

Філософська думка

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Philos/index.html 

Філософські обрії

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Filo/index.html 

Фінанси України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fu/index.html 

Фінансове право

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fp/index.html 

Форум права

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm 

Харьковские известия

http://izvestia.kharkov.ua/ 

Хозяйство и право

http://www.hozpravo.ru 

Хрещатик

http://kreschatic.kiev.ua/ 

Часопис Академії адвокатури України

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/about.html 

Часопис Київського університету права

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/index.html 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/index.html 

Часопис Парламент

http://www.parlament.org.ua/index.php?action=magazine 

Часопис цивільного і кримінального судочинства

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chcks/index.html 

Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1, Економіка і управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chnch_ekon/index.html 

Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 2, Техніка і природа

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chnch_tekh/index.html 

Чумацький шлях

http://www.dimsadgorod.com/magazines/chumazki_shlyah 

Экологическое право

http://lawinfo.ru/catalog/contents/ekologicheskoe-pravo/ 

Экономические известия

http://www.eizvestia.com/ 

Эксперт-криминалист

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/ekspert-kriminalist 

Юридична газета

http://www.yur-gazeta.com/ 

Юридичний вісник

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/index.html 

Юридическая практика

http://yurpractika.com 

Юридическое образование и наука

http://lawinfo.ru.swtest.ru/catalog/contents/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka/ 

Юридична наука

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Jursci/index.html 

Юридична Україна

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurukr/index.html 

Юридичний вісник України

http://yurincom.com/ua/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/ 

Юрист

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist 

Юрист України

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurystukr/index.html 

Юстыцыя Белерусі

http://www.justbel.info 

05515385
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1683
3340
106752
95179
Дата: 2020-05-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені