Архівні установи

Україна

Державна архівна служба України (Укрдержархів)

http://www.archives.gov.ua 

Український науково-дослідний інститут архівної справи документознавства (УНДІАСД)

http://undiasd.archives.gov.ua

 

Центральні державні архіви України

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України)

http://www.cdago.gov.ua 

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

http://tsdazu.gov.ua 

Центральний державний електронний архів України, м. Київ (ЦДЕА України)

http://tsdea.archives.gov.ua/ua 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України)

http://cdiak.archives.gov.ua 

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України)

http://tsdial.archives.gov.ua 

Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

http://tsdkffa.archives.gov.ua 

Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України)

http://www.archive.gov.ua 

 

Місцеві державні архівні установи

Державний архів Волинської області

http://volyn.archives.gov.ua 

Государственный архив Донецкой области

http://dn.archives.gov.ua 

Державний архів Дніпропетровської області

http://dp.archives.gov.ua 

Державний архів Житомирської області

http://www.archive.zt.ua 

Державний архів Закарпатської області

http://dazo.gov.ua 

Державний архів Запорізької області

http://www.archivzp.gov.ua 

Державний архів Івано-Франківської області

http://daifo.if.gov.ua 

Державний архів Київської області

http://dako.gov.ua

Державний архів Кіровоградської області

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/index.php 

Державний архів Львівської області

http://www.archivelviv.gov.ua

Державний архів Миколаївської області

http://mk.archives.gov.ua 

Державний архів Одеської області

http://archive.odessa.gov.ua

Державний архів Полтавської області

http://poltava.archives.gov.ua 

Державний архів Рівненської області

http://rv.archives.gov.ua

Державний архів Сумської області

http://daso.sumy.ua 

Державний архів Тернопільської області

http://dato.in.ua

Державний архів Харківської області

http://archives.kh.gov.ua

Державний архів Херсонської області

http://kherson.archives.gov.ua

Державний архів Хмельницької області

http://www.dahmo.gov.ua

Державний архів Черкаської області

http://ck.archives.gov.ua

Державний архів Чернівецької області

http://cv.archives.gov.ua 

Державний архів Чернігівської області

http://cn.archives.gov.ua 

Державний архів м. Києва (ДАК)

http://www.kiev-arhiv.gov.ua 

 

Галузеві державні архівні установи

Державне науково-виробниче підприємство Державний інформаційний геологічний фонд України (ДНВП "Геоінформ України"

http://www.geoinf.kiev.ua 

Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України (ГДА МВС України)

http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ba01 

Галузевий державний архів Міністерства оборони України (ГДА МО України)

http://www.mil.gov.ua/index.php?part=archive&lang=ua 

Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ)

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=78672&cat_id=78667 

 

Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек

Інститут археології Науковий архів

http://www.iananu.kiev.ua/Institute/uaarhiv.html 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
Відділ рукописних фондів і текстології

http://www.ilnan.gov.ua

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського
Рукописні фонди

http://www.etnolog.org.ua/

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
Відділ рукописів

http://www.lsl.lviv.ua

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua

Інститут архівознавства

http://www.nbuv.gov.ua/archive/index.html

Інститут рукопису

http://www.nbuv.gov.ua/library/ir.html 

Одеська національна наукова бібліотека

http://odnb.odessa.ua/index.php 

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (ХДНБ)
Відділ рідкісних видань і рукописів

http://korolenko.kharkov.com 

Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка (НБ ЛДУ)
Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг

http://library.lnu.edu.ua/bibl 

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Відділ рідкісних книг та рукописів

http://www.lib.onu.edu.ua 

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Відділ книжкових пам'яток, цінних видань і рукописів

http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr 

Институт Иудаики (Iudaica Institute)

http://www.judaica.kiev.ua/ 

Музейний простір. Музеї України та світу

http://prostir.museum/ua 

Фонд "Меморіал"

http://memorial.kiev.ua/expo/index.html 

Український центр вивчення історії Голокосту

http://www.holocaust.kiev.ua 

Центр досліджень Визвольного руху

http://cdvr.org.ua 

Громадський комітет для увічнення пам'яті жертв Бабиного Яру

http://www.kby.kiev.ua/komitet 

 

Архіви в світі 

 Міжнародні архівні організації

Мiжнародна Рада архiвiв (МРА)
(International Council on Archives, ICA)

http://www.ica.org 

Міжнародна конференція Круглого столу архівів (International Conference of the Round Table on Archives, CITRA)

http://www.ica.org/1596/citra-conference/about-citra.html 

Евро-Азиатское региональное отделение Международного Совета Архивов (ЕВРАЗИКА)

http://archives.ru/international/eurasica.shtml 

ЮНЕСКО (UNESCO)

http://www.unesco.org/new/en/unesco 

Исторический архив Европейского Союза

http://vlib.iue.it/hist-eur-integration/Index.html 

Європейська комісія із збереження та доступу
(European Commission on Preservation and Access (ECPA)

http://www.dcc.ac.uk/resources/external/ecpa-european-commission-preservation-and-access 

Збереження європейської фотографії задля доступу (Safeguarding European Photographic Images for Access (SEPIA)

http://www.dcc.ac.uk/resources/external/safeguarding-european-photographic-images-access-sepia 

Міжнародний центр вивчення проблем збереження та відновлення культурної власності (спадщини) (ICCROM)

http://www.iccrom.org/

Mіжнародний комітет історичних наук

http://www.cish.org/index.php/en/ 

Міжнародний інститут архівознавства Трієсту та Марібору (International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor, IIAS)

http://www.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=72&L=1 

Мiжнародна федерацiя кiноархiвiв (The International Federation of Film Archives (FIAF)

http://www.fiafnet.org/uk 

Мiжнародна федерацiя телевiзiйних архiвiв (The International Federation of Televison Archives (FIAT)

http://www.fiatifta.org 

Міжнародна асоціація звукових та аудіовізуальних архівів (International Association of Sound and Audiovisual Archives, IASA)

http://www.iasa-web.org 

Мiжнародна федерацiя бібліотечних асоціацій і інститутів (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

http://www.ifla.org 

Мiжнародна організація стандартизації (International Organization for Standardization (ISO)

http://www.iso.org/iso/home.htm 

Всемирная организация интеллектуальной собственности
(World Intellectual Property Organization (WIPO)

http://www.wipo.int/portal/index.html.en 

 Архівні служби, архіви і бібліотеки країн світу

Австралія

Національний архів Австралії (National Archives Australia) 

http://www.naa.gov.au

Австралійська асоціація архівістів (Australian Society of Archivists Inc)

http://www.archivists.org.au

Австрія

Австрійський національний архів (Austrian State Archives)

http://www.oesta.gv.at/DesktopDefault.aspx?alias=oestaen&init 

Азербайджан

Національне архівне управління Азербайджанської Республіки

http://www.milliarxiv.gov.az 

Андора


Національний історичнй архів Андори (National Historical Archive of Andorra)

http://www.cultura.ad/arxiu-nacional-andorra

Бельгія

Національний архів Бельгії (State Archives in Belgium)

http://arch.arch.be 

Білорусь

Архивы Белоруси (Archives of Belarus)

http://archives.gov.by/index.php?id=sitenews 

Национальный исторический архив Беларуси

http://niab.by/old 

Национальный архив Республики Беларусь (National Archives of the Republic Belarus)

http://narb.by 

Болгарія

Державна агенція "Архіви" Республіки Болгарія (Archives State Agency of Republic of Bulgaria))

http://www.archives.government.bg/index.php?lang=en&page=11 

Національна бібліотека Святих Кирила і Мефодія (Saints Cyril and Methodius National Library

http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0155&g 

Ватикан

Секретный архив Ватикана

http://www.vatican.va/ 

Великобританія

Національний архів Великобританії - Бюро публічних записів (Public Record Office)

http://www.nationalarchives.gov.uk/default.htm 

Государственный архив Северной Ирландии (Public Record Office of Northern Ireland, PRONI)

https://www.nidirect.gov.uk/proni

Королівська комісія з історичних рукописів (The Royal Commission on Historical Manuscripts)

http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/hmc.htm 

Національне бюро збереження (The National Preservation Office)

http://www.bl.uk/blpac/index.html 

Національна бібліотека Шотландії (National Library of Scotland)

http://www.nls.uk 

Національна бібліотека Уельса (National Library of Wales)

http://www.llgc.org.uk 

Бібліотека Кембріджського університету (Cambridge University Library)

http://www.lib.cam.ac.uk

Национальный музей фотографии кино и телевидения, Западный Йоркшир (National Museum of Photography)

http://www.tourist-information-uk.com/national-museum-photography-film-television.htm 

Центр консервації фотографій (Centre for Photographic Conservation)

http://www.cpc-moor.com/Welcome.htm 

Вірменія

Національний архів Вірменії (National Archives of Armenia)

http://www.armarchives.am/ru/content/93 

Голландія

Міжнародний інститут соціальної історії (ISG)

http://socialhistory.org/en 

Університетська бібліотека, Амстердам (University Library Amsterdam)

http://uba.uva.nl 

Греція

Національний архів Греції (General State Archives of Greece)

http://www.gak.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1&clang=1 

Aмериканська школа класичних студій в Афінах (American Classical Studies at Athens)

http://www.ascsa.edu.gr 

Грузія

Національний архів Грузії (National Archives of Georgia)

http://archives.gov.ge 

Данія

Національний архів Данії (The Danish State Archives)

http://www.sa.dk 

Королівська бібліотека Данії (The Royal Library Slotsholmen)

http://www.kb.dk/en/index.html 

Державна і університетська бібліотека (Statsbiblioteket Arhus)

http://www.statsbiblioteket.dk 

Естонія

Національний архів Естонії (National Archives of Estonia)

http://www.arhiiv.ee/en/national-archives/ 

Національна бібліотека Естонії (National Library of Estonia)

http://www.nlib.ee/?set_lang_id=2 

Ізраїль

Центральний архів історії єврейського народу (Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem)

http://cahjp.huji.ac.il 

Яд Вашем : Національний меморіал катастрофи і героїзму (Yad Vashem: The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority)

http://www.yadvashem.org 

Центральний архів сіоністів (Central Zionist Archives)

http://www.zionistarchives.org.il/Pages/Default.aspx 

Всесвітня організація сіоністів (World Zionist Organization in Israel)

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/wzo.html 

Факультет гуманітарних наук Університету Тель-Авіву (Faculty of Humanities, Tel-Aviv University)

http://humanities.tau.ac.il/site_eng/index.php/aboutus 

Ірландія

Національний архів Ірландії (National Archives of Ireland)

https://www.ucd.ie/ 

Університетський коледж, Дублін (University College Dublin)

http://www.ucd.ie/archives 

Національна бібліотека Ірландії (National Library of Ireland)

http://www.nli.ie/en/homepage.aspx 

Іран

Національна бібліотека та архів Ісламської Республіки Іран (National Library and Archives of Iran, NLAI)

http://nlai.ir 

Ісландія

Національний архів Ісландії (National Archives of Iceland)

http://www.archives.is/index.php?node=english 

Інститут Арні Магнуссона в Ісландії (Arni Magnusson for Icelandic Studies)

http://www.university-directory.eu/Iceland/Arni-Magnusson-Institute-for-Icelandic-Studies--University-of-Iceland.html 

Національна і університетська бібліотека Ісландії (National and University Library of Iceland)

http://landsbokasafn.is/index.php/english 

Iспанія

Управління державними архівами Міністерства культури та спорту Іспанії (Department General State Archives, Ministry of Culture of Spain)

http://www.mcu.es/archivos/CE/InfGnral/GestionMinisterio/ SubGnralArchivEstatales.html 

Університетська школа бібліотекознавства і документації(Faculty of Library and Information Science, University of Barcelona)

http://www.ub.edu/biblio/introduccio/versio-anglesa.html 

Національна бібліотека (National Library of Spain)

http://www.bne.es/es/Inicio/index.html 

Італія

Генеральна дирекція архівів Італії (General Direction for Archives of Italy, Direzione Generale per gli Archivi)

http://www.archivi.beniculturali.it 

Центральна національна бібліотека, Флоренція (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)

http://www.bncf.firenze.sbn.it 

Національна рада досліджень National Research Council, CNR)

http://www.cnr.it/sitocnr/Englishversion/Englishversion.html 

Казахстан

Центральний Державний Архів Республіки Казахстан (Central State Archive Republic of Kazakhstan)

http://archive.president.kz/ 

Архів Президента Республіки Казахстан

http://www.aprk.kz 

Канада

Бібліотеки та архіви Канади (Library and Archives Canada)

http://www.collectionscanada.gc.ca 

Асоціація канадських архівістів (Association of Canadian Archivists)

http://archivists.ca 

Kанадська рада архівів (Canadian Council of Archives)

http://www.cdncouncilarchives.ca 

Товариство архівістів Альберти (Archives Society of Alberta)

http://www.archivesalberta.org 

Наші корені (Our roots)

http://www.ourroots.ca 

Канадська асоціація славістів (Canadian Association of Slavists (CAS)

http://www.ualberta.ca/~csp/cas 

Канадські славістичні студії (Canadian Slavonic Papers (CSP)

http://www.ualberta.ca/~csp 

Центр ресурсів Центральної і Східної Європи імені Петра Яцика / Petro Jacyk Central and East European Resource Centre

http://pjrc.library.utoronto.ca 

Українсько-канадський дослідно-документаційний центр (Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre)

http://www.ucrdc.org 

Канадський інститут українських студій (Canadian Institute of Ukrainian Studies)

http://www.ualberta.ca/CIUS 

Голодомор в Україні 1933 р. (Famine Genocide in Ukraine 1933)

http://www.faminegenocide.com

Літопис УПА (Chronicle of Ukrainian Insurgent Army)

http://www.infoukes.com/upa 

Латвія

Национальные архивы Латвии (National Archives of Latvia)

http://www.arhivi.lv/index.php?amp&3 

Латвійська академічна бібліотека (Academic Library of the University of Latvia)

http://www.acadlib.lv/index.php?&56 

Литва

Канцелярия главного архивариуса Литвы (Lithuanian Archives Departament)

http://www.archyvai.lt/en/about-us.html

Національна бібліотека Литви ім. Мартінаса Мазвінаса (Martynas Mazvynas National Library of Lithuania)

http://www2.lnb.lt/lt

Бібліотека Литовської академії наук (Library of the Lithuanian Academy of Sciences)

http://www.mab.lt/en/home

Вільнюська університетська бібліотека (Vilnius University Library)

http://www.vu.lt/en

Люксембург

Національний архів Люксембурга (National Archives of Luxembourg)

http://www.anlux.lu/multi/fr

Національна бібліотека Люксембурга (National Library of Luxembourg)

http://www.bnl.public.lu/fr/index.html 

Македонія

Государственный архив Республики Македония

http://www.arhiv.gov.mk/ 

Молдова

Державна архівна служба Республіки Молдова (Arhiva Nationala a Republicii Moldova)

http://www.1archive-online.com/allarchives/archive-moldova.htm 

Нідерланди

Національний архів Нідерландів (National Archives of the Netherlands)

http://en.nationaalarchief.nl

Фотоархів Нідерландів (The Netherlands Photo Archives)

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/homepage 

Нідерландський інститут культурної спадщини (Netherlands Institute for Cultural Heritage)

http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/ collecties/instituut_collectie_nederland/ 

Державний Інститут військової документації (Netherlands Institute for War Documentation)

http://www.narcis.nl/organisation/RecordID/ORG1236212 

Німеччина

Федеральний архів (Bundesarchiv, Federal Archives)

http://www.bundesarchiv.de/index.html.en 

Архіви в Німеччині (Archive in Deutschland)

http://www.archive.nrw.de 

Архів Баха у Лейпцігу (Bach Archive Leipzig)

http://www.bach-leipzig.de/index.php?id=38&L=1 

Європейська Академія в Берліні (European Academy Berlin

http://www.eab-berlin.de 

Інститут збереженості архівних і бібліотечних матеріалів, Баден-Вюртемберг (Institut fur Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut Baden-Wurtemberg)

http://www.landesarchiv-bw.de/web 

Державна бібліотека, Берлін (Berlin State Library

http://staatsbibliothek-berlin.de/en 

Баварська державна бібліотека (Bavarian State Library)

https://www.bsb-muenchen.de/ 

Центр сохранения книги (ZFB Zentrum fur Buch-Erhaltung GmbH, Service Centre for Stock Presevation) for Libraries, Archives and Museums)

http://www.zfb.com 

Центр оцифровування, Геттінген (Gottinger Digitalisierungs Zentrum, GDZ)

http://gdz.sub.uni-goettingen.de 

Норвегія

Національний архів Норвегії (National Archives of Norway)

http://www.arkivverket.no/eng 

Норвезький інститут кінофільмів (Norwegian Film Institute)

http://www.nfi.no 

Польща

Генеральна дирекція державних архівів Польщі (State Archives in Poland)

http://www.rootsweb.ancestry.com/~polwgw/addresses.html 

Центральный архив исторических документов в Варшаве (Archiwum Gіуwne Akt Dawnych in Poland)

http://www.agad.archiwa.gov.pl 

Архів електронних документів (Archiwum Dokumentow Elektronicznych)

http://www.nac.gov.pl/ade 

Інститут бібліотечних наук Вроцлавського університету (Institute of Library Sciences, University of Wroclaw)

http://www.ibi.uni.wroc.pl 

Національна бібліотека (Biblioteka Narodowa, National Library of Poland)

http://www.bn.org.pl/ 

Музей історії Польщі (Museum of Polish History)

http://www.en.muzhp.pl/about-the-museum/193/about-museum.html 

Науковий архівний портал ArchNet (Research Archival Portal ArchNet)

http://www.archiwa.net 

Інтернет портал для істориків (Portal on Polish History)

http://www.polishhistory.pl 

Португалія

Національний архів Португалії (National Archives in Portugal)

http://livelb.nationalarchives.gov.uk/ 

Національна бібліотека Португалії (National Library of Portugal)

http://www.bnportugal.pt 

Російська Федерація

Федеральное архивное агентство. Портал Архивы России (Archives in Russia) 

http://www.rusarchives.ru 

Архивы Министерства иностранных дел РФ

http://www.mid.ru/ns-arch.nsf/iddobsh 

Центральный архив Министерства обороны РФ

http://archive.mil.ru/archival_service/central.htm 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

http://www.hist.msu.ru/ER 

Главное архивное управление города Москвы

http://mosarchiv.mos.ru/

Военно-медицинский музей (Military Medical Museum)

http://www.milmed.spb.ru/ 

Русский архив он-лайн (Russian Archives Online)

http://russianarchives.com/index.html 

Архивы в России (ArcheoBiblioBase Russia)

http://www.iisg.nl/abb 

Мемориал (Memorial)

http://www.memo.ru 

Всероссийское генеалогическое древо

http://www.vgd.ru 

Народный цифровой архив

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ 52df4080be6d77c8c32568c00040bf59 

Из архивов русской революции

http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm 

Румунія

Національний архів Румунії (National Archives of Romania)

http://www.arhivelenationale.ro/?lan=1 

Словаччина

Словацька національна бібліотека в Матіці Словенській (The Slovac National Library in Matica slovenska)

http://www.snk.sk 

Братіславська університетська бібліотека - Центр Національної бібліотеки (University Library Bratislava - National Library Centre)

http://www.ulib.sk/sk 

Словенія


Архіви Словенії (Archives of Slovenia)

http://www.arhiv.gov.si 

Історичний архів, Любляна (Historical Archives Ljubljana)

http://www.zal-lj.si 

Національна і університетська бібліотека Словенії (National and University Library Slovenia)

http://www.nuk.uni-lj.si 

США

Адміністрація Національного архіву та документації США (US National Archives and Records Administration)

http://www.archives.gov 

Українська вільна Академія наук у США (Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US, Inc.)

http://uvan.org/ 

Український інститут Америки (Ukrainian Institute of America)

http://www.ukrainianinstitute.org 

Інститут Гувера (Hoover Institution)

http://www.hoover.org/#nogo 

Гарвардський український науково-дослідний інститут (Harvard Ukrainian Research Institute)

http://www.huri.harvard.edu 

Інститут єврейських студій (YIVO) (YIVO Institute for Jewish Studies)

http://www.yivoinstitute.org 

Центр російських, східноєвропейських та евразійських студій Стенфордського університету (Каліфорнія) (The Center for Russian, East European & Eurasian Studies at Stanford University)

http://creees.stanford.edu 

Програма українськиx студій Інституту Гаррімана (Ukrainian Studies Program, The Harriman Institute)

http://www.harrimaninstitute.org/programs/ ukrainian_studies_program.html 

Бібліотека конгресу США (Library of Congress)

http://www.loc.gov/index.html 

Бібліотека Гарвардського університету (Harvard University Library)

http://hul.harvard.edu 

Нью-Йоркська Публічна бібліотека (New York Public Library)

http://www.nypl.org 

Меморіальний музей Голокосту США (United States Holocaust Memorial Museum)

http://www.ushmm.org 

Український архів-музей в Клівленді, Огайо (The Ukrainian Museum-Archives (Cleveland, OH))

http://www.umacleveland.org 

Товариство американських архівістів (Society of American Archivists)

http://www2.archivists.org 

Наукове товариство ім. Шевченка (Shevchenko Scentific Society Inc)

http://www.shevchenko.org/link.html 

Асоціація слов'янських, східноєвропейських та євразійських досліджень (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) )

http://aseees.org 

Американська асоціація "Iсторія і комп'ютер" (American Association for History and Computing)

http://theaahc.org 

Асоціація Україністів Америки (Ukrainian American Association)

http://www.ukrainianstudies.org 

Зведений Національний каталог рукописних колекцій (National Union Catalog of Manuscript Collections (NUCMC)

http://www.loc.gov/coll/nucmc 

Туреччина

Національна бібліотека Туреччини (National Library of Turkey)

http://www.mkutup.gov.tr 

Угорщина

Національний архів Угорщини (National Archives of Hungary)

http://mnl.gov.hu 

Будапештський міський архів (Budapest City Archives)

http://bfl.archivportal.hu/index.php?lang=en 

Бібліотека Угорської академії наук (Library of Hungarian Academy of Sciences)

http://mta.hu/english/ 

Узбекистан

 Агентство "Узархів" при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан

http://archive.uz/ru 

Фінляндія

Національна архівна служба Фінляндії (National Archives Service of Finland)

http://www.arkisto.fi 

Національна бібліотека Фінляндії (National Library of Finland)

http://www.nationallibrary.fi 

Проект "Пам'ять" (Muisti ("Memory") Project)

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/tietolinja/0199/memory.html 

Франція

Архивы Франции (Ministere de la Culture, Direction des Archives de France)

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr 

Центр сучасних архівів (Le Centre des Archives Contemporaine)

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr 

Архів фільмів Національного центру кінематографії (Les Archives du Film de Centre National de Cinematographie)

http://www.cnc-aff.fr/internet_cnc/Home.aspx?Menu=MNU_ACCUEIL

Національна вища школа інформаційних наук і бібліотек (Ecole nationale superieure des sciences de'l information et des biblioteques (ENSSIB)

http://www.enssib.fr 

Національна бібліотека Франції (Biblioteque nationale de France)

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html 

Хорватія

Хорватський національний архів (Croatian State Archives)

http://www.arhiv.hr/arhiv2/index.htm 

Хорватська національна і університетська бібліотека (Croatian National and University Library)

http://www.cerl.org/resources/hpb/content/national _and_university_library_zagreb 

Чорногорія

Державний архів Чорногорії (State Archives of Montenegro)

http://www.dacg.me 

Чехія

Національний архів Чеської Республіки

http://www.nacr.cz/eindex.htm 

Архів міста Праги (Archiv Prazskeho hradu- in Prague)

http://www.ahmp.cz 

Швейцарія

Федеральний архів Швейцарії (Swiss Federal Archives)

https://www.bar.admin.ch/bar/de/home.html 

Швейцарська національна бібліотека (Swiss National Library)

http://www.nb.admin.ch/index.html?lang=en 

Швеція

Національний архів аудіо і відеозаписів (National Archive of Recorded Sound and Moving Image)

http://videoactive.wordpress.com/the-consortium/swedish-national-archive 

Національний архів Швеції (National Archival Database, NAD, Sweden)

http://www.statensarkiv.se 

Югославія

Національний архів Югославії (National Archives of Yugoslavia, Republic of Serbia)

http://www.arhivyu.rs 

Японія

Національний архів Японії (National Archives of Japan)

http://www.digital.archives.go.jp/index_e.html 

Японський центр історичних документів Азії (Japan Center for Asian Historical Records, JACAR)

http://www.jacar.go.jp/english/index.html 

Бази даних On-line (Databases Online)

загальнонаціональні та національні архіви

Доступ до архівів" (A2А), Велика Британія (A2A, Access to Archives, National Archives, UK)

http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a 

Архівні документи провінції Альберта, Канада (Archіval Records of Alberta, Canada)

http://www.archivesalberta.org/general/database.htm 

База даних архівів провінції Онтаріо, Канада (Archives Descriptive Database, Canada) 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=[ARCHON]search.htm 

Канадська мережа архівної інформації (Canadian Archival Information Network)

http://www.archivescanada.ca/ 

Мережа "ArchiviaNet", Канада (ArchiviaNet, Canada)

http://www.collectionscanada.gc.ca/02/02012302_e.html 

Національний реєстр архівів і рукописів Нової Зеландії (National Register of Archives and Manuscripts, New Zealand)

http://www.archway.archives.govt.nz/ViewFullItem.do?OID=19167977 

"SEZAM", Республіка Польща (SEZAM, Poland)

http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=376 

Реконституція Пам'яті Польщі (Reconstitution of the Memory of Poland)

https://www.archiwa.gov.pl/pl/ 

Архівний пошуковий каталог (ARC), США (Archival Research Catalog, ARC, USA)

http://www.archives.gov/research/arc 

Архівна база даних, Фінляндія (The Archival Database, Finland)

http://www.arkisto.fi/ 

Федеральний архів он-лайн, ФРН (Bundesarchiv Online, Germany)

http://www.bundesarchiv.de/index.html.de 

Государственный архив в Риеке, Хорватия (State Archives of Croatia)

http://www.riarhiv.hr/fond_zoom.asp?signatura=114 

інші

Онлайновий путівник Архіву Відкритого Суспільства (On-line Guide to the Open Society Archives)

http://www.osaarchivum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2083&Itemid=132&lang=en

Поєднуючи канадійців, Канада (Connecting Canadians)

http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx 

Каталог кинодокументов РГАКФД, Россия

http://rgakfd.ru/ 

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

https://spbarchives.ru/cgakffd 

Мемориал : архивы Великой Отечественной войны, Россия

http://www.obd-memorial.ru 

Музей Кино, Россия

http://www.museikino.ru/ 

Тематическая база данных на репрессированных поляков, проживавших в Алтайском крае и осужденных в 1919-1945 гг. по статье 58 УК РСФСР

http://web-archiv.ru/index.php?sect=databases&act=view_db&id=34 

Інтернет-проекти,
повязані з писемною історико-культурною спадщиною

Archivaria : журнал Асоціації канадських архівістів (Archivaria : Journal of Association of Canadian Archivists)

http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria 

EROMM : європейський проект реєстрації виробників мікрофільмів (European Registration of Microform and Digital Masters)

http://www.eromm.org 

ERPANET : мережа збереження та доступу до електронних ресурсів (Electronic Resource Preservation and Access Network)

http://www.erpanet.org 

Архів Національної безпеки США

http://www.gwu.edu/~nsarchiv 

Архiви європейського спiвтовариства на сайтi Європейського унiверситету у Флоренцiї (Welcome to the European University Institute, Florence)

http://www.eui.eu/Home.aspx 

Архiви ЮНЕСКО : короткий путiвник (Unesco archives. a short guide )

http://www.unesco.org/archives/new2010/index.html 

Архівна мережа Європейського Союзу (European Union Archive Network, EUAN)

http://www.euan.org 

Архивное дело: Генеалогия, история семьи, родословные, архивный поиск, консультации

http://www.1archive-online.com 

Архівні колекції Бібліотеки Школи славістичних та східноєвропейсїких студій, Лондонський університетський коледж / School of Slavonic and East European Studies (SSEES) Library, University College London

http://www.ssees.ucl.ac.uk 

Міжнародна асоціація єврейських генеалогічних товариств

http://www.iajgs.org/blog/ 

Бібліографія трофейного мистецтва (BEUTEKUNST BIBLIOGRAPHIE / TROPHY ART BIBLIOGRAPHY )

http://www.ib.hu-berlin.de/~pbruhn/b-kunst.htm 

Втрачене мистецтво : база даних в Інтернеті (Lost Art Internet Database)

http://www.lostart.de/sid_4510DB5F20C4C0D778B28B6B122BFFFC /Webs/DE/Start/Index.html?nnn=true 

Групи спеціальних інтересів, Галичина (Special Interest Groups (SIGs), Galicia)

http://www.jewishgen.org/GALICIA 

Гуманітаристика і соціальні науки он-лайн (Humanities and Social Sciences Net On line (H-Net)

http://www.h-net.org 

Документальний архів Першої світової війни (The World War I document archive)

http://wwi.lib.byu.edu 

Документи з радянських архівів у Бібліотеці Конгресу (Documents from the Soviet Archives from the Library of Congress)

http://www.ibiblio.org/pjones/russian 

Єврейські документи у Cімейно-історичній бібліотеці (Jewish Records in the Family History Library Catalog)

http://www.jewishgen.org/databases/FHLC 

Єврейське генеалогічне товариство (Jewish Genealogical Society)

http://www.jgsny.org 

Інтернет-екциклопедія України / The Internet Encyclopedia of Ukraine

http://www.encyclopediaofukraine.com 

Інтернет-ресурси документально-публіцистичних матеріалів з проблеми Голодомору

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Resources.php 

Старинные карты Российской империи

http://maps.litera-ru.ru 

Каталог інтернет-ресурсів "Історія" (The History Net)

http://www.historynet.com 

Kаталог історичних ресурсів Канзаського університету (Kansas History Resources)

http://www.kansashistory.us/ksstateorg.html 

Колекція спадщини німців з Росії (Germans from Russia Heritage Collection)

http://library.ndsu.edu/grhc 

Культурные ценности – Жертвы войны

http://www.lostart.ru/ru/svodnyj_katalog 

Міжнародний проект історії Холодної війни (The Cold War International History Project)

http://www.wilsoncenter.org/program/cold-war-international-history-project 

Музеи России (Museums of Russia)

http://www.museum.ru 

Музей Будущего: информационные технологи и культурное наследие

http://www.future.museum.ru 

Онлайновий архів Каліфорнії (On-line Archive of California)

http://www.oac.cdlib.org 

Освітній Інтернет-довідник з сімейної генеалогії та історії, Європа (Family Genealogy and History Internet Education Directory-Europe)

http://www.academic-genealogy.com/ 

Пам'ять світу : Всесвітня програма ЮНЕСКО (UNESCO Memory of the World Programme)

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage 

Перемещенные культурные ценности : проект ВГБИЛ

http://www.old.libfl.ru/restitution/index.html 

Північно-Східний Центр консервації документів (Northeast Document Conservation Center)

http://www.nedcc.org/home.php 

Портал у світ (Portals to the World)

http://www.loc.gov/rr/international/portals.html 

Проект "Цифрова культура" (DigiCULT Project)

http://www.digicult.info/pages/index.php 

"Радянський архів" Володимира Буковського

http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/buk.html 

Російські архіви викривають, Бібліотека Конгресу США (Revalations from the Russian Archives)

http://www.loc.gov/exhibits/archives/intro.html 

Русский архив он-лайн (Russian Archives Online)

http://russianarchives.com 

Свідчення! Європа, відображена в архівах (Evidence! Europe reflected in Archives)

http://www.euarchives.org 

Мир истории : рос. электрон. журн.

http://www.historia.ru 

Средневековые рукописи (Medieval Manuscripts on the Web)

http://faculty.arts.ubc.ca/sechard/512digms.htm 

Cімейно-історична бібліотека, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США (Family History Library)

https://familysearch.org/locations/saltlakecity-library 

Уолтер Дэвис Королевская библиотека

http://www.lib.unc.edu/davis/gras/slavic 

Східноєвропейське генеалогічне товариство (East European Genealogical Society)

http://www.eegsociety.org/Home.aspx 

Текстология.RU : електронний журнал

http://www.textology.ru 

Трофеї війни : міжнародний вісник (Spoils of War: International Newsletter)

http://www.lostart.de/Content/07_Publikationen/RU/SpoilsOfWar/Spoils of War 1.html?nn=7948 

Федерацiя схiдно-європейських товариств сiмейної iсторiї (Federation of East European Family History Societies)

http://www.feefhs.org 

Центр по проблемам информатизации сферы культуры

http://www.cpic.ru 

Шлях до коренiв : Єврейське генеалогiчне товариство (Routes to Roots Foundation)

http://www.routestoroots.com

Protect Photos, Documents And Other Papers From Natural Destruction Over Time  (Захист фотографій, документів та інших документів від природного руйнування з плином часу)

https://www.scrapbook.com/articles/preservation-of-photos-documents-papers

05640232
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
950
2477
33609
80792
Дата: 2020-07-12
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені