Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організація роботи пенітенціарної служби" [Електронний ресурс] : галузь знань 08 "Право", перший (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право" : для студ. IV курсу фак-ту підгот. кадрів для Держ. пенітенц. служби України / уклад.: А. Х. Степанюк, О. В. Таволжанський. - електрон. вид. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2015. - 9 с.

ЧитатиПереглядів - 64

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

05628996
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
942
3624
22373
80792
Дата: 2020-07-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені