Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

Історія держави і права зарубіжних країн у схемах / уклад. С. І. Власенко [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2007. - 35 с.

ЧитатиПереглядів - 2593

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" : (напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр") / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Д. Гончаренко, С. І. Власенко, С. І. Пирогова. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 23 с.

ЧитатиПереглядів - 2917

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права зарубіжних країн [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. 1 курсу денних фак-тів : електронне вид. / уклад. О. В. Криворучко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 28 с.

ЧитатиПереглядів - 5174

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство") : для студентів 1 курсу / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 57 с.

ЧитатиПереглядів - 4994

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

Тематика курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн [Електронний ресурс] : для студ. І к. денної форми навч. першого (бакалавр.) освіт. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 26 с

ЧитатиПереглядів - 51

  

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" [Електронний ресурс] : для студ. І курсу денної форми навч. першого (бакалавр.) освіт. рівня галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" / уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 29 с.

ЧитатиПереглядів - 54

05324918
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2505
2901
11464
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені