Заочна форма навчання (заочні та вечірній факультети)

1. Підручник, навчальний посібник

 

Історія держави і права зарубіжних країн у схемах/ уклад. С. І. Власенко [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2007. - 35 с.

ЧитатиПереглядів - 2593

 

 2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" : (напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр") / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Д. Гончаренко, С. І. Власенко, С. І. Пирогова. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 23 с.

ЧитатиПереглядів - 2917

 

3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи  з навчальної дисципліни

 

4. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Плани семінарських занять і методичні поради до них, тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів І курсу заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: В.Д. Гончаренко, Є.О. Васильєв, С.І. Власенко та ін. - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 24 с.

ЧитатиПереглядів - 22

 

5. Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни

 

6. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни

 

7. Плани та методичні поради до семінарських занять із навчальної дисципліни

 

Плани семінарських занять, тематика контрольних робіт і методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" [Електронний ресурс] : для студ. І к. заоч. форми навч. першого (бакалавр.) освіт. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 30 с.

ЧитатиПереглядів - 24

05316468
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
44
2970
3014
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені