Заочна форма навчання (заочні та вечірній факультети)

1. Підручник, навчальний посібник

 

Шульга М. Г. Митне право України : учебное пособие / М. Г. Шульга. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005. - 100 с.

ЧитатиПереглядів - 1663

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Митне право України"  / уклад.: М. Г. Шульга, А. В. Руденко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 12 с.

ЧитатиПереглядів - 671

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Методичні матеріали для підготовки до практичних занять та виконання курсових робіт з навчальної дисципліни "Митне право" [Електронний ресурс] : для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 50 с.

ЧитатиПереглядів - 14

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

Завдання до практичних занять і тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Митне право України" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "правознавство") для студ. III курсу заоч. форми навч. : електр. вид. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. - 32 с.

ЧитатиПереглядів - 176

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Методичні матеріали для підготовки до практичних занять та виконання курсових робіт з навчальної дисципліни "Митне право" [Електронний ресурс] : для студ. IV к. заоч. форми навч. другого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 50 с.

ЧитатиПереглядів - 13

05618104
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1691
3751
11481
80792
Дата: 2020-07-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені