Згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» від 04.03.2016 р. № 65

 

1 липня 2016 р. в Україні набув чинності національний стандарт:

 

ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.

 

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

 

Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015): презентація / Наук. б-ка НаУКМА; уклад. Т. О. Патрушева. Київ, 2016. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 27.03.2017)

 

Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання: презентація / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту; уклад. С. А. Кравченко. Харків, 2016. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14078  (дата звернення: 27.03.2017)

 

Приклади оформлення використаних джерел: відповідно до Нац. стандарту України ДСТУ 8302:2015 / ВД «Академперіодика» НАН України. Київ, 2016. URL: http://histj.oa.edu.ua/assets/files/Posylannia.pdf  (дата звернення: 27.03.2017).

 

Приклади оформлення списку використаних джерел, відповідно до ДСТУ 8302:2015 / Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого; уклад. О. І. Самофал. Харків, 2017. URL: http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf (дата звернення: 16.06.2017).

 

Консультації:  науково-бібліографічний відділ  (т. 704-92-53)
черговий бібліограф   (т. 704-92-13)
06212713
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1162
1600
43590
79579
Дата: 2021-01-24
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені