Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Земельне право" (галузь знань 0304 "право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство" / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. М. В. Шульга [и др.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 12 с.

ЧитатиПереглядів - 2008

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Земельне право України" (відповідно до вимог ECTS) / уклад. А. П. Гетьман [та ін.] . - Х. : Право, 2012. - 72 с.

ЧитатиПереглядів - 9858

 

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Земельне право України" [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. М. В. Шульга [та ін.] . - електронне вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 66 с. 

ЧитатиПереглядів - 1175

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Земельне право України" на 2012-2013 н.р. (електронне видання) [Електронний ресурс] / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. М. В. Шульга [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 37 с.

ЧитатиПереглядів - 840

  

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Земельне право України": методичні поради та завдання (відповідно до вимог ECTS) / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. В. Шульга, Т. В. Лісова, І. В. Кирєєва. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 18 с.

ЧитатиПереглядів - 1381

05241403
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1204
2601
37405
81387
Дата: 2018-11-15
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені