Заочна форма навчання (заочні та вечірній факультети)

1. Підручник, навчальний посібник

  

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Земельне право" (галузь знань 0304 "право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство" / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. М. В. Шульга [и др.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 12 с.

ЧитатиПереглядів - 2005

 

3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Земельне право України" : учебно-методический комплекс / уклад. А. П. Гетьман [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. - 34 с.

ЧитатиПереглядів - 645

 

4. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

5. Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни

  

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Земельне право" [Електронний ресурс] : для студентів вечір. та заоч. форми навч. галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Д. В. Санніков. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 21 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 126

 

6. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни

 

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Земельне право" [Електронний ресурс] : для студентів заоч. форми навч. першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. І. В. Ігнатенко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 14 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 109

 

7. Плани та методичні поради до семінарських занять із навчальної дисципліни

Методичні поради для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни "Земельне право" [Електронний ресурс] : для студ. вечір. форми навч. першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад.: І. В. Ігнатенко, Д. Д. Задихайло. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 49 с.

Переглядів - 18 Читати

05324600
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2187
2901
11146
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені