Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Адміністративна процедура" [Електронний ресурс] : для студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. (за вибором) другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: І. В. Бойко, О. М. Соловйова. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 8 с. - Загл. с титул. экрана.

ЧитатиПереглядів - 97

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Адміністративна процедура [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять для студ. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. (за вибором) другого (магістер.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: І. В. Бойко, О. М. Соловйова. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 41 с. - Загл. с титул. экрана. 

ЧитатиПереглядів - 266

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

05319159
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2735
2970
5705
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені