Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

  

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Господарське право"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / уклад. Д. В. Задихайло [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 16 с.

ЧитатиПереглядів - 3184

  

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Господарське право" : освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", галузь знань 0304 "Право", напрям підгот. 6.030401 "Правознаство" (відповід. до вимог ECTS) : для студ. IV к. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Д. В. Задихайло [та ін.] . - Х. : Право, 2012. - 124 с.

ЧитатиПереглядів - 16176

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" та методичні рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : галузь знань 08 "Право", перший (балаклар.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право": для студ. денної форми навчання / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Д. В. Задихайло [та ін.]. - електрон. вид. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2015. - 104 с.

ЧитатиПереглядів - 1414

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

05324626
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2213
2901
11172
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені