zelenecki-pЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ
Володимир Серафимович

(04.01.1937 – 01.06.2013)

 

Український вчений-правознавець,
доктор юридичних наук, професор,
дійсний член (академік) Національної академії правових наук України.

 

В. С. Зеленецький народився 4 лютого 1937 р. у смт Розівка Люксембурзького району Дніпропетровської області. З 1960 р. по 1963 р. навчався в Харківському юридичному інституті (нині –

Національний юридичний університет імені Ярослава мудрого). З 1963 р. по 1965 р. працював слідчим прокуратури м. Ялта, після чого до серпня 1966 р. продовжував працювати в цій же прокуратурі помічником прокурора міста.

З 1966 р. по 1969 р. – аспірант Харківського юридичного інституту. З березня 1969 р. по жовтень 1982 р. працював у цьому інституті на посадах старшого викладача, доцента, декана вечірнього факультету.

З 1982 р. по 1997 р. – доцент, завідувач кафедри нагляду за слідством і дізнанням, професор кафедри нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю, старший прокурор відділу Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України (м. Харків).

З березня 1997 р. по лютий 2012 р. – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України (нині – Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України), а з березня 2012 р. по травень 2013 р. – головний науковий співробітник сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності цього Інституту.

Працюючи в Інституті підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України та Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності він залишався професором кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Значний досвід викладацької діяльності дозволив В. С. Зеленецькому приділити підвищену увагу навчально-методичному забезпеченню інститутів (факультетів) підвищення кваліфікації різноманітних правоохоронних і судових органів. Він одноособово або у співавторстві підготував і впровадив у навчальний процес не один навчальний та навчально-методичний посібник, які є популярними серед практичних співробітників прокуратури і суду.

В. С. Зеленецький – відомий в Україні та за її межами вчений-правознавець в галузі кримінального процесу, кримінології, прокурорського нагляду, наукознавства, фундатор нових наукових напрямів, присвячених теорії порушення державного обвинувачення, дослідчого кримінального процесу, загальної теорії боротьби зі злочинністю, а також правового наукознавства.

Творчий науковий потенціал В. С. Зеленецького застосовувався в законопроектних роботах. Він безпосередньо брав участь в розробці проектів законів України «Про боротьбу з корупцією», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про статус слідчого», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованої злочинністю», «Про банки і банківську діяльність», Концепції судово-правової реформи України та ін., був членом робочих груп Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з розробки проекту нового Кримінально-процесуального кодексу України.

З 1998 р. В. С. Зеленецький – голова Координаційного бюро з кримінального процесу НАПрН України. Він – консультант Комітету Верховної Ради України з правової політики; з 2004 р. – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України; член Науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України; член Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого; член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій; член редакційних колегій низки журналів і спеціалізованих наукових збірників, зокрема, збірнику наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», журналів «Весы Фемиды», «Уголовное право», «Юридичний радник» та ін.

В. С. Зеленецький – Заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.); старший радник юстиції (1989 р.); Почесний працівник прокуратури (1988 р.); Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2001 р., 2003 р.). Нагороджений медалями і нагрудними Знаками Прокуратури України «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» І ступеню та Служби безпеки України «Хрест доблесті» ІІ ступеню (2007 р.). У 2007 р. Постановою Президії Міжнародної міжакадемічної спілки удостоєний вищої нагороди ММС «Звезда Вернадского» III ступеню.

Вчений є автором понад 400 наукових праць в галузі кримінального та кримінально-процесуального права, прокурорського нагляду, кримінології та загальної теорії боротьби зі злочинністю, зокрема 20 монографій, у тому числі: «Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе» (1979 р.), «Отказ прокурора от государственного обвинения» (1979 р.), «Методологические основы борьбы с преступностью» (1989 р.), «Общая теория борьбы с преступностью. Т. 1. Концептуальные основы» (1994 р.), «Возбуждение уголовного дела» (1998 р.), «Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса» (2000 р., співавт.), «Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела» (2001 р.), «Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел» (2002 р., співавт.), «Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности» (2003 р., співавт.), «Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приеме регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях» (2004 р.), «Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі» (2005 р., співавт.), «Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины» (2006 р., співавт.), «Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослідження» (2008 р., співавт.), «Доследственное производство в уголовном процессе Украины» (2009 р.), «Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні» (2010 р., співавт), «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (2011, співавт.), «Проблемы борьбы с "теневой" наукой в современном правоведении Украины» (2011 р.), «Свод монографических работ новой научной направленности» (2012) та ін., 2 підручників, 12 навчальних посібників, 4 методичних розробок. Наукові результати, отримані В. С. Зеленецьким, є підґрунтям для досліджень вітчизняних та зарубіжних учених. Він є одним з найбільш цитованих авторів у теорії кримінального процесу.

Підготував 6 кандидатів наук та одного доктора юридичних наук.

Попри наукову, навчальну та громадську завантаженість В. С Зеленецький захоплювався поезією, в якій віддзеркалена професійна риса правознавця, збагаченого життєвим досвідом. Він надрукував дві поетичні збірки, в яких замислювався над такими важливими проблемами, як життєва позиція, честь, ціна величі, муки творчості, доля, діалектика життя людини, захоплювався красою природи, цінив товариську вірність і співчуття в дні радості і горя:

Я бы чувства свои распластал на Земле,
Пусть коснется их каждый прохожий.
Я хочу оказать помощь каждой семье,
Чтобы счастье им стало возможным.


Праці з фонду бібліотекиПереглядів - 61

Читати 622 разів
05320373
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
861
3088
6919
82786
Дата: 2020-04-03
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені