Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять для студ. Ін-ту прокуратури та кримін. юстиції, господар.-прав. фак-ту, Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. першого (бакалар.) рівня галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право" / Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: В. В. Зуй, Я. С. Рябченко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 66 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 44

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

04298055
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3445
2774
59913
75685
Дата: 2017-10-19
Счетчик joomla

© 2012-2017 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені