Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

Право соціального забезпечення [Електронний ресурс] : навч. посіб. : електронне вид. / С. М. Прилипко [та ін.]  ; за ред. В. В. Жернакова. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. - 126 с.

ЧитатиПереглядів - 626

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

  

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" для студ. V курсу денних фак-тів№ 2, № 10 / уклад. В. В. Жернаков [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 40 с.

ЧитатиПереглядів - 879

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Методичні матеріали для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення"  [Електронний ресурс] : (перший (бакалавр.) рівень вищої освіти галузі знань 08 “Право” спец. 081 “Право”) для студ. III к. фін.-прав. фак-ту / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Т. В. Карасюк, В. Д. Авескулов. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 54 с.

ЧитатиПереглядів - 41

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

05655797
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2240
3972
49174
80792
Дата: 2020-07-16
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені