Академічна доброчесність

Нормативно-правова база

 

• SAIUP. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

• Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. Стаття 42. Академічна доброчесність

• Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Каб. Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 541.

• Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): лист М-ва освіти і науки від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

• Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист М-ва освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

• Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» : лист М-ва освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1/9-554

• Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист М-ва освіти і науки : від 23.10.18 р. № 1/9-650.

• Положення про комісію з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : затв. рішенням Вченої ради Університету; введеним в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р.

• Кодекс академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (в рамках проекту «Європейське право прав людини для університетів України та Молдови» Програми Еразмус+ за фінансової підтримки ЄС).

 

 

Слайд-презентація "Академічна доброчесність у вищій школі України"

 

Тицька Я. «Академічна доброчесність» та «академічна відповідальність» у забезпеченні якості освіти // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 11. - С.192-195.

У статті здійснено аналіз окремих положень оновленого законодавства, що регулює сферу освіти загалом і вищої освіти зокрема. Акцентується увага на основних новелах забезпечення якості освіти шляхом визначення понять «академічна доброчесність» та «академічна відповідальність».

Окремо наголошується на недоліках правового регулювання визначення й застосування інституту «академічна відповідальність» як форми забезпечення «академічної доброчесності».

Сформульовано основні напрями (заходи) щодо забезпечення академічної свободи та академічної доброчесності в рамках покращення якості освітнього процесу закладів вищої освіти в Україні.

 

Монографія «Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації» (Київ, 2017)

 

nac-repoz

06005137
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1591
2957
60814
81174
Дата: 2019-10-23
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені