Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Трудове право"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / уклад. В. В. Жернаков [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 12 с.

ЧитатиПереглядів - 3281

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Трудове право" [Електронний ресурс] : Електронне вид. : галузь знань 0304 "Право", перший (бакалавр.) рівень вищої освіти, напрям підгот. (спец.) 6.030401 "Правознавство"для студентів 2 та 3 курсів / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; уклад. В. В. Жернаков [та ін.]. - Харків : Право, 2015. - 118 с.

ЧитатиПереглядів - 10364

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з трудового права [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. III курсу денних фак-тів / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. В. Жернаков [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 68 с.

ЧитатиПереглядів - 3174

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

05165384
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3073
2456
42773
70432
Дата: 2018-10-17
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені