Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Трудове право"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / уклад. В. В. Жернаков [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 12 с.

ЧитатиПереглядів - 3459

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Трудове право" [Електронний ресурс] : (перший (бакалавр.) рівень вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081"Право") для студентів ІІ та ІІІ курсів / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. М. Ярошенко [та ін.] . - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 131 с.

ЧитатиПереглядів - 1330

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з трудового права [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. III курсу денних фак-тів / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. В. Жернаков [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 68 с.

ЧитатиПереглядів - 3391

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

05915275
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
4268
3220
52126
57007
Дата: 2019-09-20
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені