Фулей Т. І. Свобода мирних зібрань : наук.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей. - Київ : Фенікс, 2014. - 112 с.

Публікація «Свобода мирних зібрань: науково-практичний посібник для суддів» підготовлена як навчально-методичне забезпечення курсу для суддів адміністративних судів, присвяченого практиці розгляду справ, пов'язаних з реалізацією права на свободу мирних зібрань, та спрямована допомогти суддям оволодіти знаннями (поглибити їх) у відповідній сфері, виробити та удосконалити суддівські вміння та навички, необхідні для належного розгляду адміністративних справ цієї категорії у світлі практики ЄСПЛ.

У посібнику викладені загальні принципи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, розкриті у практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, підстави виправданості втручання у права, гарантовані статтями 8-11 Конвенції («відповідно до закону», «легітимна мета», «необхідність в демократичному суспільстві»). Також розглядаються вироблені ЄСПЛ у процесі тлумачення статті 11 Конвенції поняття «мирне зібрання», види і характер зібрань, «завчасне сповіщення» та ін. Окрім того, у посібнику наведені приклади з національної судової практики щодо окремих проблемних питань, які виникають під час вирішення судами України спорів, пов'язаних з обмеженням права на свободу мирних зібрань.

Для суддів адміністративних судів, а також помічників суддів, кандидатів на посаду судді, адвокатів, інших заінтересованих осіб.

06212891
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1340
1600
43768
79579
Дата: 2021-01-24
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені