Список рекомендованої літератури

7 факультет

1 курс

спеціальність «Міжнародне право»

(денна та заочна форми навчання)

 

Іноземна мова: корегувальний курс

 

(обов'язкова)

(Згідно ЗЄР рівень володіння В1)

 

НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Базова література:

1. English for International Relations. Англійська мова для міжнародних відносин: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Дмитро Турчин. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 256 с.

2. Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс: навчальний посібник / [Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. П. Ліпко та ін.]; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 248 с.

3. Evans Virginia, Dooley Jenny. Law. – Express Publishing, 2011. – 40 p.

4. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана, О.В. Ребрія, І.П. Липко,І.П. Ярощука. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 400 с.

5. Evans,V. Round Up. 5: English grammar book / Virginia Evans. – Pearson, Longman, 2010. – 209 р.

6. Evans,V. Round Up. 6: English grammar book / Virginia Evans. – Pearson, Longman, 2008. – 268 р.

7. Murphy R. English Grammar in Use / R. Murphy – CUP, 2004.

 

Словники

1. New Webster's dictionary and Thesaurus of the English Language: vocabulary. – 1993.

2. Summers D. Longman Dictionary of Contemporary English (With CD-ROM Pack) /Summers D. – Pearson, Longman, 2006.

3. Martin Elizabeth A. Oxford Dictionary of Law / Elizabeth A. Martin. – Oxford, 1996.

4. A Dictionary of Law. – Martin & Law, 2006.

5. Garner B. A. Blacks Law Dictionary / B. A. Garner. – West Group, 2004.

6. Українсько-англійський юридичний словник. – Київ, 2003.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Е-словарі та е-енциклопедії

1. www.dictionary.cambridge.org

2. www.oup.com/elt/catalogue/oald

3. www.lawdictionaries.com

4. ABBYY Lingvo x5

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Інтерактивні програми

1. http://www.englishclub.net

2. www.m-w.com/

3. http://www.grammar-quizzes.com

4. http://www.voanews.com/specialenglish/

5. http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-listening-downloads.htm

6. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ (Би-Би-Си)

7. http://www.ecenglish.com/learnenglish/

8. http://www.rong-chang.com/

 

05304106
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1226
2398
73438
96767
Дата: 2020-03-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені