Список рекомендованої літератури

7 факультет

2 курс

спеціальність «Міжнародне право»

(денна та заочна форми навчання)

 

Іноземна мова (англійська мова)

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Базова література:

1. English for International Relations : навч. посібник для студентів вищих навч. заклад. 2-е вид., перероб, і доп,. / Дмитро Турчин – Вінниця : Нова книга, 2011. – 256 с.

2. Переклад англомовної юридичної літератури : навч. посібник /[Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ліпко І. П. та ін. – Вінниця : Нова Kнига, 2006. – 656 c.

3. Практична граматика англійської мови з вправами: посібник для студ. вищих закладів освіти / [Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю.та ін.]; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця: Нова книга. Т. 2. – 2005. – 288 с.

4. Krois-Linder A. Introduction to international legal English / A. Krois-Linder, M. Firth, Translegal. – Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – 160 p.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (відповідно до вимог ECTS) (галузь знань 0302 "Міжнародні відносини", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030202 «Міжнародне право» для студентів І-ІІ курсів) / [уклад. : І. П. Липко, С. М. Романюк, М.О. Зайцева та інші]. – Х. : Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. – с.

2. Evans V. Round Up. 5: English grammar book / Virginia Evans. – Pearson,Longman, 2010. – 209 с.

3. Murphy R. English Grammar in Use / R. Murphy – Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

 

Словники

1. New Webster's dictionary and Thesaurus of the English Language: vocabulary. – 1993.

2. Summers D. Longman Dictionary of Contemporary English (With CD-ROM Pack) /Summers D. – Pearson, Longman, 2006.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Е-словарі та е-енциклопедії

1. www.dictionary.cambridge.org

2. www.oup.com/elt/catalogue/oald

3. www.lawdictionaries.com

4. ABBYY Lingvo x5

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

 

Інтерактивні програми

1. http://www.englishclub.net

2. www.m-w.com/

3. http://www.multitran.ru/

4. http://www.grammar-quizzes.com

5. http://irregular.z-13.ru/

6. http://www.voanews.com/specialenglish/

7. http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-listening-downloads.htm

8. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ (Би-Би-Си)

9. www.english.language.ru

10. http://www.languagelink.ru/test/english/onlinetest/

11. http://www.ecenglish.com/learnenglish/

12. http://www.rong-chang.com/

 

05332092
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
481
2873
18638
82786
Дата: 2020-04-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені