Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Порівняльне правознавство" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Петришин, С. П. Погребняк, Д. В. Лук'янов. - Х. : Право, 2012. - 8 с.

ЧитатиПереглядів - 956

 

Програма навчальної дисципліни "Порівняльне правознавство" (для іноземних студентів) : Обов’язкова [Електронний ресурс] : Рівень вищої освіти - перший (бакалавр.) рівень. Cтупінь вищої освіти - бакалавр. Галузь знань -  29 "Міжнародні відносини". Спец. - 293 "Міжнародне право" (для інозем. студ.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Д. В. Лук'янов, Є. А. Гетьман, О. В. Зінченко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 30 с.

ЧитатиПереглядів - 1

 

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине "Сравнительное правоведение" [Електронний ресурс] : для студе.-иностранцев 2 к. дневной формы обучения Междунар.-прав. фак-та по направ. подг. "Международное право" / Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого. Каф. междунар. част. права и сравнит. правоведения ; уклад.: Д. В. Лукьянов, Е. А. Гетьман, Е. В. Зинченко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2019. - 35 с.

ЧитатиПереглядів - 1

 

4. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

5. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

05869221
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
841
3970
82939
89742
Дата: 2020-09-29
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені