Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Судочинство в адміністративних судах" [Електронний ресурс] : для студ. магістратури денної форми навч. господар.-прав. фак-ту, галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", другий (магістр.) освітній рівень / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Н. Б. Писаренко. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 9 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 17

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

04644733
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
290
1333
53193
66087
Дата: 2018-02-25
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені