Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

Загальна теорія держави і права : підручник / за ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2011. - 584 с.

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Теорія держави і права" / уклад. О. В. Петришин [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. - 23 с.

ЧитатиПереглядів - 3930

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" (відповідно до вимог ECTS) / уклад. О. В. Петришин [та ін.] . - Х. : Право, 2010. - 96 с.

ЧитатиПереглядів - 7512

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з теорії держави і права [Електронний ресурс] : електронне видання : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. I курсу денних фак-тів / уклад. О. В. Петришин [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 57 с.

ЧитатиПереглядів - 5102

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

05331397
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
4752
4153
36832
90567
Дата: 2018-12-10
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені