Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Адміністративна юрисдикція" та методичні рекомендації до їх виконання [Електронний ресурс] : для студ. I к. денних фак-тів другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад.: Ю. П. Битяк, Д. В. Лученко, М. І. Бєлікова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 36 с.

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

05863786
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2816
2316
77504
89742
Дата: 2020-09-27
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені