Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали для самост. роботи та практ. занять для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" денних фак-тів / уклад.: А. П. Зенін, Є. В. Карманний, С. О. Ковжога. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 93 с.

ЧитатиПереглядів - 22

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

05311293
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1086
2577
80625
96767
Дата: 2020-03-31
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені