Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Методичні матеріали для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни (за вибором) "Соціальне страхування адвокатів"  [Електронний ресурс] : (другий (магістер.) рівень вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право") для студентів 2 к. фак-ту адвокатури / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: А. М. Юшко, О. А. Яковлєв. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 26 с.

ЧитатиПереглядів - 29

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

  

05723378
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1847
2618
26838
89917
Дата: 2020-08-10
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені