Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Методичні матеріали з навчальної дисципліни за вибором "Особливості правового регулювання праці суддів" [Електронний ресурс] : (другий (магістер.) рівень вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право") для студ. ІІ к. денної форми навчання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. М. Ярошенко [та ін.] . - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 26 с.

ЧитатиПереглядів - 2

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

05258217
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1819
4193
54219
81387
Дата: 2018-11-20
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені