Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Білоусов Є. М. Щодо принципів забезпечення економічної безпеки України в контексті вибору вектора її міжнародно-економічного співробітництва та співпраці / Є. М. Білоусов // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. статей за матеріалами І Харків. міжнарод.-правових читань, присвяч. пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова (Харків, 27 лист. 2015 р.) : у 2 ч. - Харків : Право, 2015. - Ч. 1. - С. 163-166.

 

Гаспаревич И. Ю. О транснациональных корпорациях / Гаспаревич Иосиф Юрьевич // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "П'ятнадцаті осінні юрид. читання" (м. Хмельницький, 21-22 жовт. 2016 р.). - Хмельницький, 2016. - Ч. 2. - С. 171-173.

 

Довгань В. Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України : [підручник] / Віктор Довгань. - Львів : Панорама, 2016. - 320 с.

 

Кістерський Л. Л. Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ / Л. Л. Кістерський, Т. В. Липова // Економіка України. - 2017. - № 2. - С. 24-36.

 

Лабунська А. В. Дискусійні питання щодо наднаціональності Міжнародного валютного фонду / А. В. Лабунська // Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення : до 125-річчя від Дня народж. В. М. Корецького : зб. матеріалів конф., 19 лют. 2015 р., м. Київ. - Львів : Сполом, 2015. - С. 144-149.

 

Международные коммерческие сделки : учеб. пособие / под ред.: У. Хелльманна, С. А. Балашенко, В. И. Нагнибеды. - Хмельницкий : Хмельниц. ун-т управ. и права, 2015. - 524 с. - (Экономическое право и альтернативное разрешение споров)

 

Міжнародне публічне право : у 2 т. : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відноси; за ред. В. В. Мицика. - Харків : Право, 2018. – Т. 2 : Основні галузі. - 2018. - 624 с.

 

Міжнародне публічне право : у 2 т. : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відноси; за ред. В. В. Мицика. - Харків : Право, 2019. – Т. 2 : Основні галузі. - 2019. - 624 с.

 

Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право : підручник / Т. Л. Сироїд. - Одеса : Фенікс, 2018. - 744 с.

 

Смолінська С. Д. Ринок банківських послуг в системі міжнародних економічних відносин / Смолінська Софія Дмитрівна // Економіка, фінанси, право. - 2016. - № 2. - С. 12-15.

 

Стройко Т. В. Міжнародні організації : навч. посіб. / Т. В. Стройко ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Кондор, 2016. - 250 с

 

Фединець Р. В. Глобальні економічні проблеми сучасності і міжнародне економічне право / Роксолана Фединець // Публічне право. - 2015. - № 4. - С. 160-166.

 

Цуркану С. І. Міжнародне комерційне право : навч.-метод. посіб. / С. І. Цуркану, К. В. Громовенко ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса : Гельветика, 2018. - 123 с

 

Шереметьєва О. Поняття міжнародної фінансової організації / О. Шереметьєва // Юридична Україна. - 2017. - № 2/3. - С. 58-64.

 

Makukha Yi. National economy as a driving force behind foreign policy of South-East Asian countries / Yurii Makukha // Зовнішні справи. - 2016. - № 9. - С. 36-39.

 

Muszynski M. EU Member States' anti-bankruptcy solutions in consideration of sovereign debt recovery upon international law / M. Muszynski, J. Osiejewicz // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 1. - С. 309-316.

05307473
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2436
2157
76805
96767
Дата: 2020-03-29
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені