Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Вайцеховська О. Р. Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та сучасний стан розвитку : монографія / О. Р. Вайцеховська ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Чернівці : Друк Арт, 2019. - 560 с.

 

Гаврилюк О. В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. - 2016. - № 2. - С. 7-27.

 

Глібко С. В. Рішення міжнародних фінансових організацій та їх вплив на банківське регулювання / С. В. Глібко // Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу : зб. матеріалів круглого столу (м. Харків, 8 груд. 2017 р.). - Харків : Право, 2017. - С. 39-44.

 

Кадацкая А. Международная правосубъектность Европейского банка реконструкции и развития / А. Кадацкая // Legea si viata. - 2016. - № 2/2. - С. 44-47.

 

Колосова В.П. Інституціональні чинники та наслідки реформування міжнародних фінансових організацій / В. П. Колосова // Фінанси України. - 2015. - № 10. - С. 32-52.

Кудас І. Б. Група Міжнародного банку реконструкції та розвитку : міжнародно-правові аспекти діяльності / І. Б. Кудас // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. статей за матеріалами І Харків. міжнарод.-правових читань, присвяч. пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова (Харків, 27 лист. 2015 р.) : у 2 ч. - Харків : Право, 2015. - Ч. 1. - С. 186-193.

 

Кудас І. Б. Міжнародне банківське право: публічне чи приватне? / І. Б. Кудас // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого . - 2015. - № 2 (8). - С. 1-12.

 

Лепетюк О. В. Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-членами у сфері прямого оподаткування : монографія / О. В. Лепетюк. - Одеса : Фенікс, 2016. - 426 с. - (Міжнародне право)

 

Харчук О. О. Поняття та роль спеціальних прав запозичення у світовій валютній системі / О. О. Харчук, О. О. Білий // Публічне право. - 2017. - N 2. - С. 106-112.

 

05316470
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
46
2970
3016
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені