Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Амоша О. І. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи / О. І. Амоша, Л. М. Саломатіна // Економіка України. - 2017. - № 3. - С. 20-34.

 

Бровкова О. Г. Формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю українських підприємств / О. Г. Бровкова, О. С. Гоцуляк, А. І. Троян // Економіка, фінанси, право. - 2018. - № 10. - С. 21-26.

 

Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення економічної стійкості сучасних підприємств / О. Б. Бутнік-Сіверський // Економіка, фінанси, право. - 2017. - N 4. - С. 61-64.

 

Васильєв О. В. Економічний консалтинг в управлінні вартістю підприємства / О. В. Васильєв // Соціальна економіка. - 2017. - № 2. - С. 72-77.

 

Економіка підприємства : навч. посіб. / ред. Л. С. Шевченко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014. - 208 с.

 

Економіка підприємства. Тренінг-курс : навч. посіб. / Г. М. Филюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2017. - 192 с. : іл.

 

Захарченко В. І. Формування стратегій диверсифікації у розвитку промислового підприємства / В. І. Захарченко, В. А. Пірієв // Економіка, фінанси, право. - 2017. - № 7. - С. 14-17.

 

Криворучко С. В. Успіх в бізнесі: від нуля до мільйонів : [монографія] / С. В. Криворучко. - Київ : ЛАТ & К, 2018. - 464 с

 

Мазуренко В. І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підручник / В. І. Мазуренко, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Київ : ДКС центр, 2013. - 348 с.

 

Масленніков Є. І. Сценарний підхід для формування бізнес-стратегій підприємства / Є. І. Масленніков, В. В. Томак // Економіка, фінанси, право. - 2017. - № 6. - С. 34-37.

 

Науково-практична програма розвитку виробничого підприємництва в Україні : звіт про виконану роботу в рамках проведення наук.-практ. експеременту щодо виявлення перешкод для заснування нових вироб. підпиемств в Україні / за ред. В. Галунька. - Київ : НДІ публ. права, 2017. - 24 с.

 

Небрат В. В. Формування національного підприємництва та зовнішньоторговельних зв'язків України (XVI–XVII ст.) / В. В. Небрат // Економіка України. - 2017. - № 8. - С. 73-85.

 

Організація виробництва : навч. посіб. / упоряд.: Л. О. Пашнюк, О. П. Микитюк. - Київ : Київ. ун-т, 2015. - 208 с. : табл.

 

Складання плану санації : метод. рек., практ. поради / авт. Л. Верховодова. - Київ : Центр комерц. права, 2013. - 112 с

 

Скрипник Н. А. Диверсифікація як елемент управління підприємством / Н. А. Скрипник, М. І. Скалозуб // Економіка, фінанси, право. - 2017. - № 6. - С. 48-50.

 

Ткаченко С. А. Функціонально розвинута система стратегічного управління – найважливіший фактор підвищення ефективності (якості) виробництва на підприємствах / C. А. Ткаченко // Економіка, фінанси, право. - 2017. - № 1. - С. 4-7.

 

Українська Л. О. Соцiaльно-економiчний потeнцiaл креативної корпорації: особливості формування / Л. О. Українська // Економічна теорія та право. - Харків, 2017. - № 3 (30). - С. 11-20.

 

Чайковська І. І. Економіко-математичне моделювання в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства : монографія / І. І. Чайковська ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2014. - 314 с

 

05625968
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1538
2478
19345
80792
Дата: 2020-07-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені