Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Базилевич В. Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії / В. Д. Базилевич // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 78-92.

 

Балтовскі М. Еволюція економічної науки та Новий Прагматизм Гжегожа В. Колодка / М. Балтовскі // Економіка України. – 2016. – № 1. – С. 4-18.

 

Гайдуцький П. І. НеЗабуті реформи в Україні 1991–2017 / Павло Гайдуцький ; Ін-т стратег. оцінок. – Київ : ДКС-центр, 2017. – 852 с.

 

Гранатуров В. М. Концепція "Чорного лебедя": суперечності та застосовність у сучасному бізнесі / В. М. Гранатуров, І. А. Кораблінова // Економіка України. – 2017. – № 2. – С. 86-95.

 

Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 268 с. –

 

Економічна теорія та право = Economic theory and law : зб. наук. пр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право.

 

Завгородня О. Актуальні концепти економічної теорії інновацій / Олена Завгородня // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 5-17.

 

Звєряков М. І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв'язання / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2017. – № 11. – С. 3-16.

 

Кредісов А. І. Теоретичні підходи до дослідження етапів розвитку ринкової економіки / А. І. Кредісов // Економіка України. – 2017. – № 9. – С. 3-18.

 

Попова Л. М. Економіка і право : навч. посіб. / Л. М. Попова, В. Д. Понікаров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-ет буд-ва та архітектури. – Харків : Лідер, 2018. – 348 с.

 

Рибалкін В. До методології формування теорії економіки знань у концепції постіндустріального суспільства / Володимир Рибалкін // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 26-38.

 

Скрипниченко М. Моделі економічного зростання / М. Скрипниченко // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 101-117.

 

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НТУ"Київ. політехн. ін-т", Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Укр. бізнес ініціатива. – Вид. 2-ге. – Львів : Кальварія, 2017. – 164 с.

 

Філіпенко А. С. Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз / А. С. Філіпенко // Економіка України. – 2016. – № 6. – С. 19-28.

 

Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 ч.] / за ред.: О. Б. Жихор, О. В. Димченко. – Київ : Кондор, 2017. – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. – 1024 с.

 

Філіпенко А. Економічний світ: епістемологія / Антон Філіпенко // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 17-25.

 

Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 656 с.

05632288
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1392
2842
25665
80792
Дата: 2020-07-09
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені