Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Азарян А. А. Основы институционального анализа сферы услуг / А. А. Азарян // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 8-12.

 

Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 268 с.

 

Левковець О. М. Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: економічна та соціальна ефективність / О. М. Левковець, В. М. Оснадчук // Економічна теорія та право. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 124-137.

 

Марченко О. С. Консалтинг як складова нематеріальної економіки / О. С. Марченко // Економічна теорія та право. – Харків, 2015. – № 1 (20). – С. 65-75.

 

Марченко О. С. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці : монографія / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Харків : [ФОП Данилко Н. С.], 2016. – 238 с.

 

Перспективи розвитку туризму в Україні : зб. ст. до ювіл. В. К. Федорченко / Київ. ун-т туризму, економіки і права, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Центр прав. забезпеч. туризму. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2019. – 304 с

 

Рами Равахнех Аль. Потенциальные пути преобразования украинской сферы услуг / Равахнех Рами Аль // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 221-228.

 

Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях : навч. посіб. / за заг. ред.: А. М. Балашова, Г. Є. Мошека. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 620 с.

 

Тур О. Консультаційна послуга як юридична категорія / О. Тур // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 7. – С. 15-23.

 

Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 656 с.

 

Ярмак О. В. Мотивация предпринимательства в сфере услуг Украины / О. В. Ярмак // Фінансові послуги та розвиток суб'єктів господарювання в Україні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, магістрів і студ. старших курсів. – Харків, 2008. – С. 36-45.

 

05311522
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1315
2577
80854
96767
Дата: 2020-03-31
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені