Рекомендаційний бібліографічний список літератури

 

Актуальні проблеми економіки, менеджменту та консалтингу : матеріали регіон. наук.-практ. конф. (до 75-річчя каф. екон. теорії) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 258 с.

 

Базецька Г. І. Використання економічного консалтингу в процесі розробки управлінських рішень на підприємстві / Г. І. Базецька // Економічна теорія та право. – Харків, 2019. – № 3 (38). – С. 62-78.

 

Васильєв О. В. Економічний консалтинг в управлінні вартістю підприємства / О. В. Васильєв // Соціальна економіка. – 2017. – № 2. – С. 72-77.

 

Гордієнко P. Л. Особливості та перспективи здійснення консалтингової діяльності в сфері охорони здоров'я / P. Л. Гордієнко // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 195-199.

 

Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 268 с. 

 

Криворучко С. В. Успіх в бізнесі: від нуля до мільйонів : [монографія] / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ & К, 2018. – 464 с.

 

Марченко О. С. Бізнес-консалтинг : навч. посіб. / О. С. Марченко. – Харків : Право, 2019. – 204 с.

 

Марченко О. С. Бізнес-консалтинг: здобутки та проблеми сьогодення. Наукова дискусія в редакції журналу "Економічна теорія та право" з теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-консалтингу 11 квітня 2019 р. / О. С. Марченко, І. А. Селіванова // Економічна теорія та право. – Харків, 2019. – № 2 (37). – С. 156-171.

 

Марченко О. С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем: економіко-теоретичний аналіз : монографія / О. С. Марченко. – Харків : Право, 2008. – 280 с.

 

Марченко О. С. Консалтинг як складова нематеріальної економіки / О. С. Марченко // Економічна теорія та право. – Харків, 2015. – № 1 (20). – С. 65-75.

 

Набатова О. О. Сучасний менеджмент і консалтинг: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : за підсумками регіональної науково-практичної конференції молодих учених / О. О. Набатова // Економічна теорія та право. – Харків, 2019. – № 2 (37). – С. 183-185.

 

Насурлаєва К. Е. Поняття консалтингового інжинірингу / К. Е. Насурлаєва // Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика : зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-метод. семінару, 28 черв. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 85-87.

 

Сучасний менеджмент і консалтинг : матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих учених / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – № 2 (37). – 120 с.

 

Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 335[1] с.

 

Федулова Л. І. Тенденції розвитку експертно-аналітичного середовища в Україні / Л. І. Федулова, О. С. Марченко // Економічна теорія та право. – Харків, 2019. – № 1 (36). – С. 57-72.

 

Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 656 с.

 

Черепанова В. О. Методичне забезпечення ділового консультування у сфері інжинірингових послуг / B. O. Черепанова // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 2. – С. 12-15.

 

Management of modern socio-economic systems = [Управління сучасними соціально-економічними системами] : collective monograph / Aleksandras Stulginskis university, Business and Rural Development Management Institute. – Kaunas, Lithuania : Izdevnieciba "Baltija Publishing". – 2017. – Vol. 1. – 296 с.

05325140
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2727
2901
11686
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені