Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 268 с. 

 

Марченко О. С. Бізнес-консалтинг : навч. посіб. / О. С. Марченко. – Харків : Право, 2019. – 204 с.

 

Марченко О. С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз : монографія / О. С. Марченко. – Харків : Право, 2008. – 280 с.

 

Решетило В. П. Стратегічний бізнес-консалтинг як наука і професійна діяльність. / В. П. Решетило // Економічна теорія та право. – Харків, 2019. – № 3 (38). – С. 175-178. – Рец. на кн.: Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. / Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2019. – 302 с.

 

Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 656 с.

 

Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2017. – 495 с.

 

Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. / Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2019. – 302 с.

 

Шевченко Л. С. Стратегічний консалтинг: теорія, практика, бізнес-індустрія / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – Харків, 2019. – № 2 (37). – С. 48-66.

05311415
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1208
2577
80747
96767
Дата: 2020-03-31
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені