Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 268 с. 

 

Базецька Г. І. Використання економічного консалтингу в процесі розробки управлінських рішень на підприємстві / Г. І. Базецька // Економічна теорія та право. – Харків, 2019. – № 3 (38). – С. 62-78.

 

Деревянко Е. Управление репутацией в бизнесе: теория, методология, инструментарий, страновые особенности / Е. Деревянко. – Beau Bassin, Mauritius : LAP LABBERT Academic Publishing, 2018. – 326 с.

 

Криховецький І. З. Теорія управління маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі / І. З. Криховецький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 274-279.

 

Марченко О. С. Бізнес-консалтинг : навч. посіб. / О. С. Марченко. – Харків : Право, 2019. – 204 с.

 

Можайкина Н. В. Консалтинг как элемент управленческой инфраструктуры поддержки бизнеса в Украине / Н. В. Можайкина, С. И. Драчова // Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в Україні : матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 28 листоп. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 82-83.

 

Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 335[1] с.

05840600
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1615
3486
54318
89742
Дата: 2020-09-18
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені