Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

  

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Методичні матеріали для самостійної роботи та практичних завдань з навчальної дисципліни за вибором "Правові засади соціального забезпечення в Україні" [Електронний ресурс] : (перший (бакалавр.) рівень вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право") для студ. III к. денної форми навчання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. Г. Середа. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 51 с.

ЧитатиПереглядів - 15

05685420
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
19
1665
46357
62107
Дата: 2019-05-27
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені