Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

  

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Відповідальність публічних службовців" [Електронний ресурс] : [другий (магістер.) рівень вищої освіти галузі знань 08 "Право" спеці. 081 "Право"] для студ. І курсу магістратури Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України денної форми навч. / уклад.: І. Г. Ігнатченко, Д. О. Біленська, В. О. Спасенко. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 29 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 55

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

05902115
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1054
2570
38966
57007
Дата: 2019-09-17
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені