Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Ковтун Н. В. Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики : монографія / Н. В. Ковтун, В. О. Бабірад-Лазунін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2017. – 103 с.

 

Марченко О. С. Бізнес-консалтинг : навч. посіб. / О. С. Марченко. – Харків : Право, 2019. – 204 с.

 

Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару? : [монография] / НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования ; ред.: В. П. Вишневский, Н. М. Шелудько. – Київ : Академперіодика, 2017. – 200 с.

 

Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – 159 с.

 

Рогач О. Теорія міжнародного бізнесу : підручник / О. Рогач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – 687 с.

 

Світова економіка : підручник / за ред.: О. І. Шниркова, В. І. Мазуренка, O. І. Рогача. – 2-ге видання, стереотипне. – Київ : ВПЦ 'Київський ун-т', 2018. – 616 с

 

Шарма Р. Передові країни. В очікуванні нового "економічного дива" / Р. Шарма. – Київ : Наш формат, 2018. – 296 с.

 

Bossche P. Essentials of WTO Law = [Основы права ВТО] / P. Van den Bossche, D. Prevost. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 321 p.

 

Bossche P. The Law and Policy of the World Trade Organization : Text, Cases and Materials = [Законодательство и политика Всемирной торговой организации: текст, дела и материалы] / P. Van den Bossche, W. Zdouc. – Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2017. – 1077 p.

 

Koblianska G. International Financial Reporting Standards: Tutorial = [Міжнародні стандарти фінансової звітності] / G. Koblianska. – Kyiv : Publishing and Polygraphic Centre "The University of Kyiv", 2017. – 239 с.

 

Pogoretskyy V. Freedom of Transit and Access to Gas Pipeline Networks under WTO Law = [Свобода транзита и доступ к газопроводам в соответствии с законодательством ВТО] / V. Pogoretskyy. – [s. l.] : Cambridge University Press, 2017. – 372 p.

05316336
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2882
3247
2882
82786
Дата: 2020-04-01
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені