Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за заг. ред. В. С. Щербини ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 528 с.

 

Актуальні проблеми правового регулювання інвестиційних відносин : монографія / НДІ прав. забезпеч. інновац. розвитку. – Київ : Ред. журн. "Право України" ; Харків : Право, 2013. – 196 с. – (Академічні правові дослідження. Дод. до юрид. журн. "Право України" ; вип. 26).

 

Аналіз правового регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (регіональний апспект) / за ред. С. В. Глібко ; НАПрН України, НДІ прав. забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2018. – 96 с.

 

Баймуратов М. О. Місцеве самоврядування та його роль в становленні малого та середнього підприємства : монографія / М. О. Баймуратов, В. І. Андрєєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т, Представництво європ. організ. публ. права в Україні. – Суми : Унів. кн., 2011. – 212 с.

 

Бойко О. М. Світовий досвід особливостей організації спеціальних форм інноваційної діяльності / О. М. Бойко // Проблеми науки. – 2015. – № 2. – С. 15–22.

 

Булат Є. А. Концептуальні засади правової охорони інтелектуальної власності щодо наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій і бізнес-методів : монографія / Є. А. Булат ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Придніпр. наук. центр НАН України та М-ва освіти і науки України. – Київ ; Дніпро : Пороги, 2017. – 300 с.

 

 

Вергун В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 415 с.

 

Деревянко Е. Управление репутацией в бизнесе: теория, методология, инструментарий, страновые особенности / Е. Деревянко. – Beau Bassin, Mauritius : LAP LABBERT Academic Publishing, 2018. – 326 с.

 

Економіка підприємства : навч. посіб. / ред. Л. С. Шевченко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2014. – 208 с.

 

Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ круглого столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). – Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. – 258 с.

 

Ефективний агробізнес / Alexandrov & Partners. – Київ : Кий, 2016. – 148 с.

 

Карп B. C. Комплексна система управління маркетинговим потенціалом компанії на сучасному етапі / B. C. Карп // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 70–74.

 

Керівні принципи щодо бізнесу і прав людини: реалізація Рамкової програми Організації Об'єднаних Націй "Захист, повага і засоби захисту" : Харків. міжнар. юрид. форум / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; пер. з англ. К. О. Буряковська [та ін.] ; за заг. ред. О. О. Уварова. – Харків : Право, 2018. – 79 с.

 

Криворучко С. В. Успіх в бізнесі: від нуля до мільйонів : [монографія] / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ & К, 2018. – 464 с.

 

Марченко О. С. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці : монографія / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Харків : [Данилко Н. С.], 2016. – 238 с.

 

Митник А. А. Інтеграція управлінського потенціалу бізнес-сектора у механізм прийняття бюджетних рішень у регіоні / А. А. Митник // Теорія та практика державного управління. – Харків, 2016. – № 4. – С. 109–115.

 

Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини / за заг. ред. О. Уварової ; М-во юстиції України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018.

 

Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення : зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / НАПрН України [та ін.]. – Харків, 2019. – 186 с.

 

Рогач О. Теорія міжнародного бізнесу : підручник / О. Рогач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2018. – 687 с.

 

Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності : зб. наук. пр. за підcумками круглого столу (14 груд. 2018 р., м. Харків) / Навч.-наук. ін-т "Каразін. шк. бізнесу" [та ін.]. – Харків : Право, 2018. – 224 с.

 

Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 335[1] с.

 

Фішер Р. Шлях до так: як вести переговори, не здаючи позицій / Р. Фішер, Юрі Вільям ; ред. Б. Петтон. – Київ : Основи, 2016. – 220 с.

 

Цифра Ю. Нові бізнесові можливості: українська формула державно-приватного партнерства / Ю. Цифра // Віче. – 2013. – № 15. – С. 26–31.

 

Шавкун І. Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 118 с

 

Шандова Н. В. Фактори впливу на розвиток туристичної привабливості регіону / Н. В. Шандова, О. С. Билим // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 7. – С. 21-24.

 

Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. / Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 302 с.

 

Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. / Л. С. Шевченко [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 204 с.

 

05616786
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
373
3751
10163
80792
Дата: 2020-07-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені