Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Теорія і практика розгляду справ про адміністративні правопорушення" (за вибором) [Електронний ресурс] : для студ. магістратури фак-ту адвокатури ден. форми навч. другого (магістер.) освітнього рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. І. В. Бойко. - електрон. вид. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 31 с.

ЧитатиПереглядів - 23

05988283
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1818
2930
43960
81174
Дата: 2019-10-17
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені