Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

Завдання до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Позов та позовне провадження" [Електронний ресурс] : для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад.: В. Ю. Мамницький, О. І. Попов, В. В. Заботін. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 25 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 27

06000794
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
205
5561
56471
81174
Дата: 2019-10-22
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені