Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Організація роботи адвокатури України" [Електронний ресурс] : (галузь знань 08 "Право", другий (магістер.) освіт.-кваліф. рівень, спец. 081 "Право") для студ. I курсу денної форми навч. Ін-ту підгот. кадрів для орг. юстиції України та госп.-прав. фак-ту : електр. вид. / уклад.: Т. Б. Вільчик, А. В. Іванцова, Я. О. Ковальова. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. - 10 с.

ЧитатиПереглядів - 187

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Організація діяльності адвокатури України" [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень 6.030401 "Правознавство" для студ. I курсу (магістратура) денної форми навч. Ін-ту прокуратури та кримін. юстиції / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Т. Б. Вільчик, А. В. Іванцова, Я. О. Ковальова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 57 с. - Назва. с титул. экрану. 

ЧитатиПереглядів - 175

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

05326877
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1555
2909
13423
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені