Перелік наукових спеціальностей

Затверджено наказом Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України вiд 14.09.2011 р. № 1057
[із змінами, внесеними згідно з наказом № 1462 від 21.12.2012 р.]

(витяг)

 

Шифр

Галузь науки,
група спеціальностей, спеціальність

Галузь науки,
за якою присуджується науковий ступінь

07

Історичні науки

 

07.00.01

Історія України

історичні

07.00.02

Всесвітня історія

-"-

07.00.04

Археологія

-"-

07.00.05

Етнологія

-"-

07.00.06

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

-"-

07.00.07

Історія науки й техніки

-"-

07.00.09

Антропологія

-"-

08

Економічні науки

 

08.00.01

Економічна теорія та

історія економічної думки

економічні

09

Філософські науки

 

09.00.01

Онтологія, гносеологія, феноменологія

філософські

09.00.02

Діалектика і методологія пізнання 

 

09.00.03

Соціальна філософія та філософія історії

філософські, історичні

09.00.04

Філософська антропологія, філософія культури

філософські

09.00.05

Історія філософії

філософські, історичні

09.00.06

Логіка

філософські

09.00.07

Етика

філософські, історичні, соціологічні

09.00.08

Естетика

-"-

09.00.09

Філософія науки

філософські

09.00.10

Філософія освіти

-"-

09.00.11

Релігієзнавство

філософські, історичні, соціологічні

09.00.12

Українознавство

філософські, історичні

09.00.14

Богослов`я

філософські, історичні

10

Філологічні науки

 

10.01.00

Літературознавство

 

10.01.01

Українська література

філологічні

10.01.02

Російська література

-"-

10.01.03

Література слов'янських народів

-"-

10.01.04

Література зарубіжних країн

-"-

10.01.05

Порівняльне літературознавство

-"-

10.01.06

Теорія літератури

-"-

10.01.07

Фольклористика

філологічні, мистецтвознавство

10.01.09

Літературнеджерелознавство і текстологія

філологічні

10.01.10

Кримськотатарська література

-"-

10.02.00

Мовознавство

10.02.01

Українська мова

філологічні

10.02.02

Російська мова

-"-

10.02.03

Слов'янські мови

-"-

10.02.04

Германські мови

-"-

10.02.05

Романські мови

-"-

10.02.15

Загальне мовознавство

-"-

10.02.16

Перекладознавство

-"-

10.02.21

Структурна, прикладна та

математична лінгвістика

-"-

12

Юридичні науки

12.00.01

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

юридичні

12.00.02

Конституційне право;муніципальне право

-"-

12.00.03

Цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

-"-

12.00.04

Господарське право,

господарсько-процесуальне право

-"-

12.00.05

Трудове право; право соціального забезпечення

-"-

12.00.06

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

-"-

12.00.07

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційнеправо

-"-

12.00.08

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

-"-

12.00.09

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

-"-

12.00.10

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

-"-

12.00.11

Міжнародне право

-"-

12.00.12

Філософія права

юридичні, філософські

13

Педагогічні науки

13.00.01

Загальна педагогіка та історія педагогіки

педагогічні

13.00.02

Теорія та методика навчання (з галузей знань)

-"-

13.00.03

Корекційна педагогіка

-"-

13.00.04

Теорія і методика професійної освіти

-"-

13.00.05

Соціальна педагогіка

-"-

13.00.06

Теорія і методика управління освітою

-"-

13.00.07

Теорія і методика виховання

-"-

13.00.08

Дошкільна педагогіка

-"-

13.00.09

Теорія навчання

-"-

13.00.10

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

-"-

19

Психологічні науки

19.00.01

Загальна психологія, історія психології

психологічні

19.00.02

Психофізіологія

-"-

19.00.03

Психологія праці; інженерна психологія

психологічні, технічні

19.00.04

Медична психологія

психологічні, медичні

19.00.05

Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

психологічні

19.00.06

Юридична психологія

психологічні, юридичні

19.00.07

Педагогічна та вікова психологія

психологічні

19.00.08

Спеціальна психологія

-"-

19.00.09

Психологія діяльності в особливих умовах

-"-

19.00.10

Організаційна психологія; економічна психологія

-"-

19.00.11

Політична психологія

-"-

20

Військові науки

20.01.00

Військово-теоретичні науки

20.01.01

Воєнне мистецтво

військові

20.01.05

Будівництво Збройних Сил

військові, економічні

20.01.07

Оборонна економіка

військові

20.01.08

Тил Збройних Сил

-"-

20.01.10

Розвідка та іноземні армії

-"-

20.01.12

Радіоелектронна боротьба, способи та засоби

-"-

20.02.00

Військово-спеціальні науки

20.02.04

Військова географія

військові

20.02.05

Інженерне обладнання театрів воєнних дій

-"-

20.02.11

Засоби та методи військової навігації

-"-

20.02.12

Військова кібернетика, системи управління та зв'язок

-"-

20.02.14

Озброєння і військова техніка

-"-

20.02.15

Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів

-"-

20.02.20

Теорія стрільби

-"-

20.02.22

Військова історія

військові, історичні

20.02.23

Засоби захисту від зброї масового ураження

військові

21

Національна безпека

21.01.00

Основи національної безпеки

21.01.01

Основи національної безпеки держави

соціологічні, політичні

21.02.00

Воєнна безпека

21.02.01

Воєнна безпека держави

військові

21.02.02

Охорона державного кордону

-"-

21.02.03

Цивільний захист

-"-

21.03.00

Гуманітарна і політична безпека

21.03.01

Гуманітарна і політична безпека держави

філософські, політичні

21.03.02

Регіональна безпека держави

політичні

21.03.03

Геополітика

історичні, політичні

21.04.00

Економічна безпека

21.04.01

Економічна безпека держави

економічні, політичні

21.04.02

Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

економічні

21.05.00

Інформаційна безпека

21.05.01

Інформаційна безпека держави

технічні

21.06.00

Техногенна безпека

21.06.01

Екологічна безпека

технічні, хімічні, геологічні

21.06.02

Пожежна безпека

технічні

21.07.00

Державна безпека України

21.07.01

Забезпечення державної безпеки України

технічні, юридичні

21.07.02

Розвідувальна діяльність органів державної безпеки

фізико-математичні, технічні, юридичні, психологічні військові, соціологічні, політичні

21.07.03

Кадри органів та військ державної безпеки

педагогічні, юридичні, психологічні

21.07.04

Оперативно-розшукова діяльність

технічні

21.07.05

Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку

технічні, військові, юридичні, державне управління

21.08.00

Міжнародна безпека

21.08.01

Іноземні держави та їхні потенціали

технічні, економічні, географічні, військові

22

Соціологічні науки

22.00.01

Теорія та історія соціології

соціологічні

22.00.02

Методологія та методи соціологічних досліджень

-"-

22.00.03

Соціальні структури та соціальні відносини

-"-

22.00.04

Спеціальні та галузеві соціології

-"-

23

Політичні науки

23.00.01

Теорія та історія політичної науки

політичні, історичні

23.00.02

Політичні інститути та процеси

політичні, соціологічні

23.00.03

Політична культура та ідеологія

політичні

23.00.04

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

-"-

23.00.05

Етнополітологія та етнодержавознавство

-"-

24

Фізичне виховання та спорт

24.00.01

Олімпійський і професійний спорт

фізичне виховання і спорт

24.00.02

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

-"-

24.00.03

Фізична реабілітація

-"-

25

Державне управління

25.00.01

Теорія та історія державного управління

державне управління

25.00.02

Механізми державного управління

-"-

25.00.03

Державна служба

-"-

25.00.04

Місцеве самоврядування

-"-

25.00.05

Державне управління у сфері державної безпеки та охоронигромадського порядку

-"-

26

Культурологія

26.00.01

Теорія та історія культури

культурологія, історичні, філософські, мистецтвознавство

26.00.02

Світова культура і міжнародні культурні зв'язки

культурологія

26.00.04

Українська культура

культурологія, мистецтвознавство

26.00.05

Музеєзнавство. Пам'яткознавство

культурологія, історичні, мистецтвознавство

26.00.06

Прикладна культурологія. Культурні практики

культурологія

27

Соціальні комунікації

27.00.01

Теорія та історія соціальних комунікацій

соціальні комунікації

27.00.02

Документознавство, архівознавство

соціальні комунікації, історичні

27.00.03

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

-"-

27.00.04

Теорія та історія журналістики

соціальні комунікації

27.00.05

Теорія та історія видавничої справи та редагування

-"-

27.00.06

Прикладні соціально- комунікаційні технології

-"-

27.00.07

Соціальна інформатика

-"-

 

Директор Департаменту роботи з персоналом та керiвними кадрами                    I.A. Некрасса

Директор Департаменту атестацiї кадрiв                                                             В.Д. Бондаренко

 

Атестаційний вісник – 2011. – № 1. – С. 4–19.

Повний Перелік див.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11/page2

05103301
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2529
3167
51122
71675
Дата: 2018-09-23
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені