Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України" : (напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр") / уклад. В. Я. Тацій [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 61 с.

ЧитатиПереглядів - 4334

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" (Загальна частина) : відповід. до вимог ECTS для студ. II к. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; уклад. В. І. Борисов [та ін.] . - Х. : Право, 2012. - 136 с.

ЧитатиПереглядів - 10334

  

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з Загальної частини кримінального права України та методичні рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : для студ. II к. денних фак-тів (перший (бакалавр.) рівень, галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право") / уклад. В. Я. Тацій [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 96 с.

ЧитатиПереглядів - 664

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Кримінальне право України. Загальна частина": Методичні поради та завдання (відповідно до вимог ЕСТS) / уклад. М. І. Панов [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. - 48 с.

ЧитатиПереглядів - 1545

 

7. Тести з навчальної дисципліни

 

Тести з навчальної дисципліни "Кримінальне право України (Загальна частина)" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу / уклад. А. О. Байда [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 173 с.

ЧитатиПереглядів - 2637

 

05655911
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2354
3972
49288
80792
Дата: 2020-07-16
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені