Заочна форма навчання (заочні та вечірній факультети)

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України"  : (напрям підготовки 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр") / уклад. В. Я. Тацій [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 61 с.

ЧитатиПереглядів - 4730

 

3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни

 

4. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

5. Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни

 

Завдання до контрольних робіт і практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина) та методичні рекомендації до їх виконання [Електронний ресурс] : для студ. III курсу заоч. фак-тів № 1 та № 2 першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. О. О. Володіна [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Право, 2019. - 21 с.

ЧитатиПереглядів - 23

 

6. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни

 

7. Плани та методичні поради до семінарських занять із навчальної дисципліни

05918232
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1660
5565
55083
57007
Дата: 2019-09-21
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені