vovk-fВОВК
Юліан Олександрович

(6.05.1923 – 1.07.2000)

 

Український правознавець,
доктор юридичних наук, професор

 

Народився 6 травня 1923 р. у м. Калачі Воронезької області. З 1941 по 1942 рр. – курсант Московського артилерійського училища. У 1942–1947 рр. – командир батареї мінометного полку. Воював на Волховському та Ленінградському фронтах. Військове звання – капітан.

У 1949 р. закінчив Харківський юридичний інститут. З 1952 по 1955р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри трудового, колгоспного та земельного права Харківського юридичного інституту. У 1963–1969 рр. очолював цю кафедру як завідувач. З 1974 р. – професор кафедри земельного права і правової охорони природи.

У 1953 р. захистив кандидатську дисертацію «Право вторинного користування землями колгоспів», в 1972 р. – докторську дисертацію «Колгоспне трудове правовідношення».

Наукова діяльність пов'язана з проблемами правового регулювання земельних і колгоспних (аграрних) відносин. Уперше в колишньому СРСР визначив місце, значення природоресурсового права і правової охорони навколишнього природного середовища у правовій системі, а також розробив методологію викладання відповідної навчальної дисципліни. Стояв у витоків кафедри екологічного права і сприяв формуванню її науково-педагогічного колективу.

Підготував 10 кандидатів юридичних наук. Опублікував близько 90 наукових праць: «Договірні відносини колгоспів з організаціями та підприємствами», «Колгоспне трудове правовідношення», «Радянське земельне право», «Радянське природоресурсове право і правова охорона навколишнього середовища».

Брав участь у розробці Примірного статуту колгоспу (1969) і Земельного кодексу України (1970).

 


 Праці з фонду бібліотеки

 

Вовк Ю. А. Право вторичного пользования землями колхозов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Вовк. – Х., 1953. – 16 с.

Вовк Ю. А. Колхозное трудовое правоотношение : дис. ... д-ра юрид. наук / Ю. А. Вовк. – Х., 1971. – 561 с.

Вовк Ю. А. Право приусадебного землепользования колхозного двора / Ю. А. Вовк. – М. : Госюриздат, 1957. – 54 с. 

Вовк Ю. А. Договорные отношения колхозов с организациями и предприятиями / Ю. А. Вовк. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1962. – 160 с.

Земельний кодекс Української РСР. – К. : Політвидав України, 1970. – 86 с.

Вовк Ю. А. Колхозное трудовое правоотношение / Ю. А. Вовк. – М. : Юрид. лит., 1972. – 248 с.

Советское земельное право : учеб. пособие / под ред. В. С. Шелестова. – Х. : Вища шк., 1981. – 232 с.

Вовк Ю. А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Часть Общая : учеб. пособие / Ю. А. Вовк. – Х. : Вища шк., изд-во при Харьк. ун-те, 1986. – 160 с.

Советское природоресурсовое право. Часть Особенная : учеб. пособие. – Х. : Вища шк., изд-во при Харьк. ун-те, 1987. – 270 с.

Читати 2506 разів
05329352
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
614
3416
15898
82786
Дата: 2020-04-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені