Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Земельні спори та порядок їх розгляду"  : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" для студ. фак. підгот. проф, суддів / уклад.: Л. В. Лейба, М. В. Шульга. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 11 с.

ЧитатиПереглядів - 450

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Земельні спори та порядок їх розгляду" [Електронний ресурс] : для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спеці-альності 081 "Право" / уклад.: Л. В. Лейба, І. В. Ігнатенко, М. В. Шульга. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 38 с.

ЧитатиПереглядів - 32

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

05610555
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1191
2741
3932
80792
Дата: 2020-07-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені